Download  Print this page

Advertisement

Annen informasjon
A
Antenne
Anynet+
Auto-volum
B
Bakgrunnsmusikk
Balanse V/H
Bare RGB-modus
Batterier
Bilder
Bildestørrelse
Blankebrakett
Bruke Favorittkanaler
Bruke Kanalvisning
Bruke Planlagt visning
D
Deaktiveringstimer
DIGITAL AUDIO OUT
DivX® VOD
Dynamisk
Dynamisk kontrast
E
Ekstern høyttaler
Endre PIN-kode
Energisparing
Enkel visning
EPG
(Electronic Programme Guide)
Equalizer
F
Fargetone
Feilsøking
Filmmodus
Finjuster
Fjernkontroll
Forsterk
Frekvens
40
Norsk
G
12
Gjenta Modus
29
17
H
HDMI
Hjemmekino
28
Hudfarge
16
Hvitbalanse
15
6
I
27
Installasjonsplass
15, 28
33
K
12
11
Kanalmeny
11
Kanalstyring
Kildeliste
Klokke
Koble til en lydenhet
18
Koble til en PC
9, 29
Komponent
28
14
L
15
Lås
Lisens
Lysbildefremvisning
17
Lysstyrke
19
14
M
27
Media Play
11
Melodi
16
Menygjennomsiktighet
Mine kanaler
Mottaker
Musikk
15
35
N
16
14
Nå og neste-oversikt
6
Naviger
16
13
O
Opptak
Optimal oppløsning
Indeks
28
8, 29
9, 29
15
15
39
12
11
10
18
9
22
8
13
39
27
14
23
20
20
12
31
26
11
10
30
22
P
PIP (bilde i bilde)
Plug & Play
Programvareoppgradering
R
Rediger navn
Redigere kanaler
Roter
S
Selvdiagnose
Signalinformasjon
Skarphet
Spesifikasjoner
Språk
Standbymodus
Strømindikator
Svarttone
Symbol
T
Timer
Tittel
TV-høyttaler
U
Undertekst
USB-stasjon
V
Varm
Veggfeste
Velg alle
Velg høyttaler
Verktøy
Videoer
Videoformater
Videospiller
Virtual Surround
Volum
Ø
Økosensor
20
7
21
10
13
28
20
20
14
38
19
5
5
15
3
18
27
17
19
21, 23
15
33
13
17
3
25
25
8
16
5
14

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: