Download  Print this page

Advertisement

Foton
Visa en bild (eller ett bildspel)
1. Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja Foton och tryck sedan
på knappen ENTERE i menyn Media Play.
2. Tryck på knappen ◄/►/▲/▼ för att välja önskad fil i fillistan.
3. Tryck på knappen ENTERE eller knappen � (Spela upp).
– När en fotolista visas trycker du på knappen � (Spela upp) /
ENTERE på fjärrkontrollen för att starta bildspelet.
– Alla filer i fillistan visas i bildspelet.
– Under bildspelet visas filerna i ordning efter den fil som visas.
Musikfiler kan spelas upp automatiskt under bildspelet om
Bakgrundsmusik är inställd på På.
BGM-läge kan inte ändras förrän BGM har slutat läsas in.
¦
Spela upp flera filer
Spela upp valda video-/musik-/fotofiler
1. Tryck på den gula knappen i fillistan för att välja önskad fil.
2. Upprepa arbetsgången ovan om du vill välja fler filer.
OBS!
x
Markeringen c visas till vänster om de valda filerna.
x
För att avbryta ett val trycker du på gul knapp igen.
x
För att avmarkera alla valda filer trycker du på knappen
och väljer Avmarkera alla.
TOOLS
3. Tryck på knappen
TOOLS
Spela upp video-/musik-/fotofilsgrupp
1. När en fillista visas ska du gå till valfri fil i den önskade gruppen.
2. Tryck på knappen
TOOLS
¦
Media Play-funktion som tillbehör
Sortera fillistan
Tryck på den blå knappen i fillistan för att sortera filerna.
Kategori
Visar hela mappen. Du kan visa bilden genom att välja mappen.
Grundvy
Sorterar och visar filmtitlar i ordningen symbol/nummer/alfabetiskt/special.
Titel
Sorterar och visar filer enligt inställningar. Du kan ändra filinställningarna i avsnittet för fillistan
Inställning
genom att använda den gröna knappen.
Sorterar och visar filer enligt senaste datum.
Senaste datum
Sorterar och visar filer enligt tidigaste datum.
Datum tidigast
Sorterar musikfilen enligt artist i bokstavsordning.
Artist
Sorterar musikfilen enligt album i bokstavsordning.
Album
Sorterar musikfiler enligt genre.
Genre
Sorterar musikfiler enligt stämning. Du kan ändra stämningsinformationen för musik.
Stämning
Sorterar och visar bilder enligt månad. Sorterar endast enligt månad (från januari till december)
Månadsvis
oavsett år.
och välj Spela upp valt innehåll.
och välj Spela grupp.
Användning
Normal
Image1024.jpg
1024x768
E Paus L Föregående/Nästa T Verktyg R Tillbaka
SUM
Videor
/Movie 01.avi
Movie 01.avi
Movie 02.avi
Jan.10.2010
Movie 03.avi
Movie 04.avi
Jan.10.2010
Movie 05.avi
Movie 06.avi
Jan.10.2010
Movie 07.avi
Movie 08.avi
Jan.10.2010
Movie 09.avi
Movie 10.avi
Jan.10.2010
SUM
Ändra enhet
Videor
>
>
>
>
>
2010/2/1
3/15
2 filer valda
Sida
1/1
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Välj
Sorterar T Verktyg
Musik
Foton
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
27
Svenska

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: