Download  Print this page

Advertisement

Spørgsmål
Fjernbetjeningen til kabel/set-top-boksen
tænder eller slukker ikke for tv'et eller
justerer ikke lydstyrken.
Meddelelsen "Ikke understøttet tilstand"
vises.
Der kommer en plasticlugt fra tv'et.
Tv'ets Signalinformation er ikke
tilgængelig i testmenuen Selvdiagnose.
Tv'et hælder til den ene side.
Der er problemer med at montere soklen.
Kanalmenuen er gråtonet. (utilgængelig)
Dine indstillinger forsvinder efter 30
minutter, eller hver gang der slukkes for
tv'et.
Der er periodisk tab af lyd eller video.
Du kan se små partikler, hvis du ser nøjere
på kanten af den ramme, der omgiver
tv-skærmen.
Menuen PIP er ikke tilgængelig.
Meddelelsen "Kodet signal" eller "Intet
signal/svagt signal" vises.
Du slukkede for tv'et for 45 minutter siden,
og det tændte igen.
Der er tilbagevendende billed/lydproblemer.
Der kan opstå en reaktion mellem soklens
gummipuder og toppladen på visse
møbler.
Nogle af ovenstående billeder og funktioner er kun tilgængelige på specifikke modeller.
Løsninger og forklaringer
Programmer fjernbetjeningen til kabel/set-top-boksen til at kunne styre tv'et. Se i brugervejledningen
til kabel/satellitmodtageren for koden til SAMSUNG tv.
Kontroller den understøttede opløsning på tv'et, og justér den eksterne enheds udgangsopløsning
tilsvarende. Se opløsningsindstillingerne på side 22 i denne vejledning.
Denne lugt er almindelig og forsvinder med tiden.
Denne funktion er kun tilgængelig med digitale kanaler fra en antennetilslutning (antenne / koaksial)
(s. 20).
Fjern soklen fra tv'et, og montér den igen.
Sørg for, at tv'et er anbragt på en flad overflade. Det er nødvendigt at anvende en magnetisk
skruetrækker, hvis du ikke kan fjerne skruerne fra tv'et.
Menuen Kanal er kun tilgængelig, når der er valgt en tv-kilde.
Hvis tv'er er i tilstanden Butiksdemo, nulstilles lyd- og billedindstillinger hver 30. minut. Skift fra
tilstanden Butiksdemo til tilstanden Hjemmebrug i fremgangsmåden Plug & Play (første opsætning).
Tryk på knappen SOURCE for at vælge tilstanden TV, og gå til
Plug & Play (første opsætning) → ENTERE. (s. 7)
Kontroller kabeltilslutningerne, og gentilslut.
Tab af lyd eller billede kan være forårsaget af meget stive eller tykke kabler. Sørg for, at kablerne er
tilstrækkeligt fleksible til langtidsbrug. Hvis tv'et monteres på væggen, anbefaler vi brug af kabler med
90 graders-stik.
Dette er en del af produktets design, og det er ikke en fejl.
PIP-funktionaliteten er kun tilgængelig, når du bruger en HDMI-, pc- eller komponentindgangskilde
(s. 20).
Hvis du bruger et CAM CARD (CI/CI+), skal du kontrollere, at det er isat i fælles interface-slotten.
Hvis problemet opstår igen, skal du tage dit CAM CARD ud af tv'et og indsætte det i slotten igen.
Det er helt normalt. Tv'et bruger OTA-funktionen (Over The Aerial) for at opgradere firmware, der
downloades, mens du ser tv.
Kontroller og skift signal/kilde.
For at undgå dette skal du bruge filtpuder på alle overflader, som tv'et kommer i direkte berøring med
på møbler.
→ Indstillinger →
MENU
37
Dansk

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: