Download  Print this page

Advertisement

Problem
Kabelboxens fjärrkontroll slås inte TV:n på
eller av, eller så justeras inte volymen.
Meddelandet "Ej tillgängligt läge" visas.
Det utsöndras en plastodör från TV:n.
TV:ns Signalinformation är inte tillgänglig i
den självdiagnostiska testmenyn.
TV:n lutar åt sidan.
Det är svårt att montera stativbasen.
Kanalmenyn är gråmarkerad. (ej tillgänglig)
Dina inställningar försvinner efter 30
minuter eller varje gång TV:n slås av.
Oavbruten ljud- eller videoförlust.
Du ser små partiklar när du tittar nära i
TV:ns kanter.
Menyn PIP är inte tillgänglig.
Meddelandet "Scramble signal" (Förvrängd
signal) eller "Weak Signal/No Signal (Svag
signal/ingen signal)" visas.
Du slog av TV:n för 45 minuter sedan och
sedan slogs den på igen.
Det finns återkommande bild-/ljudproblem.
En reaktion kan inträffa mellan
gummidynorna på basstativet och det
översta lagret på vissa möbler.
Vissa av bilderna ovan och funktionerna är bara tillgängliga för specifika modeller.
Lösningar och förklaringar
Programmera kabel-tv-boxens fjärrkontroll så att den även fungerar till TV:n. Mer information om
SAMSUNG TV-kod finns i bruksanvisningen till kabel-tv-boxen.
Kontrollera vilken upplösning som stöds för TV:n och justera den externa enhetens utgående
upplösning i enlighet med det. Se inställningarna för upplösning på sidan 22 i den här
bruksanvisningen.
Den här lukten är helt normal och försvinner med tiden.
Den här funktionen är endast tillgänglig med digitala kanaler med en antennanslutning/RF/Coax
(s. 20).
Ta bort stativbasen från TV:n och montera på nytt.
Kontrollera att TV:n är placerad på ett plant underlag. Använd en magnetskruvmejsel om du inte kan
ta bort skruvarna från TV:n.
Menyn Kanal är endast tillgänglig när TV-källa är vald.
Om TV:n är i läget Butiksdemo kommer ljud- och bildinställningar att återställas var 30:e minut. Ändra
inställningarna från Butiksdemo till Hemmabruk i uppgiften för Plug & Play (initial installation). Tryck
på SOURCE-knappen för att välja TV-läget och gå till
inställning) → ENTERE. (s. 7)
Kontrollera kabelanslutningar och anslut igen.
Avbrott på ljud eller video kan orsakas av att man använder alltför starka eller tjocka kablar. Kontrollera
att kablarna är tillräckligt flexibla för att att användas en längre tid. Vid väggmontering rekommenderar
vi att du använder kablar med 90 graders anslutare.
Det är en del av produktens design och inte något fel.
PIP-funktionaliteten är endast tillgänglig när du tittar på en HDMI-, PC- eller komponentkälla (s. 20).
Om du använder ett CAM CARD (CI/CI+), ska du kontrollera att det är installerat i den gemensamma
gränssnittsplatsen.
Om det fortfarande förekommer problem drar du ur CAM CARD från TV:n och för in det i kortplatsen
igen.
Det är normalt. TV:n har OTA-funktion (Over The Aerial) och driver sig själv för att uppgradera firmware
som hämtas under tiden du tittar på TV.
Kontrollera och ändra signal/källa.
För att förhindra detta ska du använda dynor på den yta på TV:n som kommer i direkt kontakt med
möbler.
→ Inställning → Plug & Play (initial
MENU
Svenska
37

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: