Download  Print this page

Advertisement

Få glæde af fotos, musik- og/eller filmfiler på en
MEDIA.P
USB Mass Storage Class-enhed (MSC).
¦
Tilslutning til en USB-enhed
1. Tænd for tv'et.
2. Indsæt en USB-enhed, der indeholder foto-, musik- og/eller filmfiler i USB-stikket
på tv'ets side.
3. Når USB-enheden er blevet tilsluttet tv'et, vises et pop-up-vindue. Så kan du
vælge Media Play.
Fungerer muligvis ikke korrekt med multimediefiler uden licens.
Liste med ting, du skal vide, før du bruger Media Play (USB)
x
MTP (Media Transfer Protocol) er ikke understøttet.
x
Filsystemet understøtter FAT16, FAT32 og NTFS.
x
Visse typer af USB-enheder (digitale kameraer og lydenheder) er muligvis ikke kompatible med dette tv.
x
Media Play understøtter kun USB Mass Storage Class-enheder (MSC). MSC er en Mass Storage Class Bulk-
Only Transport-enhed. Eksempler på MSC er Thumb-drev og flash-kortlæsere og USB-harddiske (USB-HUB'er
understøttes ikke). Enheder må kun tilsluttes direkte til tv'ets USB-port.
x
Inden du tilslutter din enhed til tv'et, bør du sikkerhedskopiere dine filer for at forhindre beskadigelse eller datatab.
SAMSUNG er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.
x
Tilslut en USB-harddisk til den dedikerede port, porten USB.
x
Afbryd ikke USB-enheden, mens den indlæser.
x
Jo højere billedopløsning, jo længere tid tager det at vise det på skærmen.
x
Der maksimale understøttede JPEG-opløsning er 15.360 X 8.640 pixels.
x
Ved ikke-understøttede eller ødelagte filer vises meddelelsen "Ikke understøttet filformat".
x
Hvis filerne sorteres efter Basis visning, kan der vises op til 1.000 filer i hver mappe.
x
MP3-filer med DRM, der er blevet downloadet fra et ikke-gratis sted, kan ikke afspilles. Digital Rights Management
(DRM) er en teknologi, der understøtter oprettelse af indhold, distribution og administration af indholdet på en
integreret og omfattende måde, herunder med beskyttelse af indholdsleverandørens rettigheder og interesser,
forhindring af ulovlig kopiering af indhold, samt administration af fakturering og afregning.
x
Hvis der er tilsluttet mere end 2 PTP-enheder, kan du kun anvende én ad gangen.
x
Hvis der er tilsluttet mere end to MSC-enheder, vil nogle af dem muligvis ikke blive genkendt. Hvis en USB-enhed
kræver megen strøm (mere end 500 mA eller 5 V), understøttes den muligvis ikke.
Media Play
MediaPlay
Videoer
SUM
Skift enhed
Vis enheder E Enter R Retur
Tv'ets sidepanel
USB-drev
Dansk
23

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: