Download  Print this page

Advertisement

Sisältö
Alkutoimenpiteet
Perusominaisuudet
Lisäominaisuudet
t
Tätä toimintoa voi käyttää painamalla
kaukosäätimen TOOLS-painiketta.
4
4
5
6
7
7
Liitännät
8
8
9
10 Tulolähteen muuttaminen
10 Valikoissa liikkuminen
10
11 INFO-painikkeen käyttäminen
11 Katselun suunnittelu
12 Kanavavalikko
14 Kuvavalikko
16 Äänivalikko
18 Asetusvalikko
20 Tukivalikko
22 Kytkeminen tietokoneeseen
22
23 Media Play
29 Anynet+
Muut tiedot
32 Analogisten kanavien tekstitelevisio-ominaisuus
32
33 Seinätelineen asentaminen
34 Television kiinnittäminen seinään
35 Vianmääritys
38 Tekniset tiedot
39 Asennusalueen turvaaminen
40 Hakemisto
Tarkista merkit!
Viittaa lisätietoihin.
Lisätarvikkeet
Ohjauspaneeli
Kaukosäädin
Kytkeminen antenniin
Plug & Play (alkuasetukset)
Kytkeminen AV-laitteeseen
Kytkeminen äänilaitteeseen
(Nykyinen ja seuraava -opas)
Huomautus
kuvaruutuvalikon alivalikkojen avaamiseen.
Kerran painettava painike
Näistä kohdista saat ohjeita
3
Suomi

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: