Download  Print this page

Advertisement

Tilslutninger
Ændring af indgangskilde
Kildeliste
Bruges til at vælge tv eller en ekstern
indgangskilde, som f.eks. en dvd / Blu-ray-
afspiller / kabelboks / STB-satellitmodtager.
■ Tv / Ekstern / AV / Komponent /
HDMI1/DVI / HDMI2 / USB
Tilsluttede indgange er fremhævet
på kildelisten.
Ekstern er altid aktiveret.
Grundlæggende funktioner
TTX/MIX
Sådan navigerer du i menuerne
Inden du anvender tv'et, skal du følge trinnene herunder for
at lære at navigere i menuen og vælge og justere forskellige
funktioner.
MEDIA.P
1
2
3
A
1 Knappen MENU: Viser hovedskærmmenuen.
S.MODE
2 ENTERE / Retningspil: Flytter markøren og vælger et
element. Bekræfter indstillingen.
P.MODE
3 Knappen RETURN: Vender tilbage til den forrige menu.
4 Knappen EXIT: Afslutter skærmmenuen.
10
Dansk
SOURCE
SOURCE
CH LIST
HDMI
4
B
C
D
SLEEP
DUAL
P.SIZE
E.SAVING
Rediger navn
■ Video / Dvd / Kabel STB / Satellit STB / PVR STB /
AV-modtager / Spil / Camcorder / PC / DVI PC /
DVI-enheder / Tv / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA:
Giv den enhed, der er tilsluttet indgangsstikkene, et navn
for at gøre det lettere at vælge en indgangskilde.
Når du tilslutter et HDMI/DVI-kabel til
HDMI IN 1(DVI)-porten, skal du indstille porten til
tilstanden DVI PC eller DVI-enheder under
Rediger navn.
Brug af skærmmenuen OSD (On Screen Display)
Trinnene til adgang afhænger af den valgte menu.
1
Hovedmenuens elementer vises på
MENU
m
skærmen:
Billede, Lyd, Kanal, Indstillinger,
Input, Program, Support.
2
▲ / ▼
Vælg et ikon ved hjælp af knappen
▲ eller ▼.
3
ENTER
Tryk på ENTERE for at få adgang
E
til undermenuen.
4
▲ / ▼
Vælg den ønskede undermenu ved
hjælp af knappen ▲ eller ▼.
5
◄ / ►
Juster værdien for et element
ved hjælp af knappen ◄ eller ►.
Justeringen af skærmmenuen kan
afhænge af den valgte menu.
6
ENTER
Tryk på ENTERE for at fuldføre
E
konfigurationen.
7
Tryk på EXIT.
EXIT
e

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: