Download  Print this page

Samsung ps42c450b1w User Manual Page 52

Hide thumbs

Advertisement

Grundfunktioner
Kanaler: Visar kanallistan enligt kanaltyp.
*
Mina kanaler: Visar kanalgruppen.
Schemalagd: Visar alla aktuella reserverade
program.
Använda färgknapparna med Kanalhantering
x
Röd (Antenn): Växla mellan Antenn och Kabel.
x
Grön (Zoom): Förstorar eller förminskar ett
B
kanalnummer.
x
Gul (Välj): Väljer flera kanallistor. Välj önskade
kanaler och tryck på den gula knappen för att ange
alla valda kanaler samtidigt. Markeringen c visas till
vänster om de valda kanalerna.
x
Blå (Sortera): Ändra listans sortering, efter
kanalnamn eller kanalnummer.
x
k (Sida): Gå till nästa eller föregående sida.
x
T (Verktyg): Visar menyn Kanalhantering.
(Alternativmenyn kan se olika ut beroende på
situation.)
Ikoner för kanalstatus
Ikoner
Användning
En analog kanal.
A
En vald kanal.
c
En kanal som är inställd som favorit.
*
Ett program som sänds.
(
En låst kanal.
\
Ett reserverat program.
)
¦
Använda favoritkanaler
Mina kanaler
*
(i Kanalhantering)
Visar alla favoritkanaler.
■ Ändra favoritkanaler
kanaler till önskad kanalgrupp.
Symbolen "*" visas och kanalen ställs in som
Mina kanaler.
1. Välj en kanal och tryck på TOOLS-knappen.
2. Lägg till eller ta bort önskad kanal i mina
kanalgrupper 1, 2, 3 och 4.
x
Du kan välja en eller flera grupper.
3. Efter att du ändrat inställningarna kan kanallistan för
varje grupp visas i Mina kanaler.
12
Svenska
t
: Du kan ställa in valda
Alla
TV
Radio
Data/Övrigt
Analog
Antenn
Antenn
B
Zoom
Kanallista
Du kan se alla kanaler som har sökts.
Kanalmeny
¦
Återkommande kanaler
Antenn (Antenn / Kabel)
Innan din TV kan börja memorera tillgängliga kanaler måste
du ange typ av signalkälla som är ansluten till TV:n (dvs.
antenn eller kabelsystem).
Land
PIN-inmatningsfönstret visas. Ange din 4-siffriga PIN-kod.
■ Digital kanal: Byt land för digitala kanaler.
■ Analog kanal: Byt land för analoga kanaler.
Autolagring
Söker efter kanaler och lagrar dem automatiskt i TV:n
Automatiskt tilldelade programnummer
överensstämmer kanske inte med faktiska eller
önskade programnummer. Om en kanal är låst med
funktionen Barnlås visas PIN-inmatningsfönstret.
■ Antennkälla (Antenn / Kabel): Välj antennkälla för
memorering.
c 1
1futech
2
* 24ore.tv
15
abc1
r
Ändra favoritkanaler
Lås
3
BBC World
Timervisning
23
bid-up.tv
Redigera kanalnummer
33
Boonerang
Ta bort
32
Cartoon Nwk
Markera alla
5
Class News
d
4
\ Coming Soon
27
Discovery
Välj
Sortera k Sida T Verktyg
CH LIST
t

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: