Download  Print this page

Advertisement

Avancerade funktioner
Spelalternativmenyn Videor/Musik/Foton
Tryck på knappen
TOOLS
Kategori
Du kan gå direkt till den andra filen.
Titel
Upprepningsläge
Du kan spela upp film- och musikfiler upprepat.
Bildstorlek
Du kan ändra bildstorleken för inställning.
Bildinställning
Du kan justera inställningen. (s. 14, 15, 16)
Ljudinställningar
Du kan justera ljudinställningen. (s. 16, 17, 18)
Undertextsinställning
Du kan spela videor med undertext. Den här funktionen fungerar bara om undertexten har
samma filnamn som videofilen.
Stoppa bildspel /
Du kan starta eller stoppa ett bildspel.
Starta bildspel
Bildspelshastighet
Du kan endast välja bildspelshastighet under bildspelet.
Du kan ställa in och välja bakgrundsmusik när du tittar på ett bildspel.
Bakgrundsmusik
Zoom
Du kan zooma i bilder i helskärmsläget.
Rotera
Du kan rotera bilder i helskärmsläget.
Du kan se detaljerad information om den fil som spelas upp.
Information
Inställn.
Använda inställningsmenyn
■ Hjälp för oavbr. filmsp. (återuppta uppspelning) (På / Av): Väljs för att visa hjälpmeddelande för kontinuerlig
filmuppspelning.
■ Hämta registreringskoden för DivX® VOD: Visar registreringskoden för TV:n. Om du ansluter till DivX-webbplatsen
och registrerar registreringskoden med ett personligt konto kan du hämta VOD-registreringsfil. Om du spelar upp VOD-
registreringen med Media Play slutförs registreringen.
Mer information om DivX® VOD finns på "www.DivX.com".
■ Hämta avaktiveringskoden för DivX® VOD: Om DivX® VOD inte är registrerad visas avaktiveringskoden för registrering.
Om du utför den här funktionen när DivX® VOD är registrerad avaktiveras aktuell DivX® VOD-registrering.
■ Information: Välj detta för att visa information för ansluten enhet.
28
Svenska
under uppspelning av en fil.
Användning
Videor
Musik
Foton
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: