Download  Print this page

Advertisement

Problemer
Kabel-/digitalboksens fjernkontroll slår ikke
TV-en på eller av eller justerer volumet.
Meldingen "Modus støttes ikke" vises.
Det kommer en plastikklukt fra TV-en.
TV-ens Signalinformasjon er ikke
tilgjengelig i menyen Selvdiagnosetest.
TV-en vipper mot en side.
Det er problemer ved montering av
stativsokkelen.
Kanalmenyen er grå (utilgjengelig)
Innstillingene går tapt etter 30 minutter,
eller hver gang TV-en slås av.
Du har periodevis tap av lyd eller bilde.
Du ser små partikler når du ser nøye på
kanten til TV-ens ramme.
PIP-menyen er ikke tilgjengelig.
Meldingen "Kryptert signal" eller "Svakt
signal/Intet signal" vises.
Du slo av TV-en for 45 minutter siden og
slo den på igjen.
Det er gjentakende bilde-/lydproblemer.
Det kan oppstå en reaksjon mellom
gummiputene på stativsokkelen og
toppdekoren på noen møbler.
Enkelte av bildene og funksjonene ovenfor er kun tilgjengelige på enkelte modeller.
Løsninger og forklaringer
Programmer kabel-/dialogboksens fjernkontroll slik at du kan betjene TV-en med den. Se kabel-/
digitalboksens brukerhåndbok for informasjon om SAMSUNG TV-kode.
Kontroller hvilken oppløsning som støttes for TV-en, og justerer oppløsningen til signalet fra den
eksterne enheten slik at det samsvarer. Se oppløsningsinnstillinger på side 22 i denne veiledningen.
Denne lukten er normal, og vil med tiden forsvinne.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig med digitale kanaler fra en antennetilkobling (RF/Coax) (s. 20).
Fjern stativsokkelen fra TV-en og sett den sammen igjen.
Sørg for at TV-en er plassert på en jevn overflate. Det er nødvendig å bruke en magnetisk skrutrekker
hvis du ikke klarer å fjerne skruene fra TV-en.
Menyen Kanal er bare tilgjengelig hvis du har valgt en TV-kilde.
Hvis TV-en er i modusen Butikkdemo, stilles lyd- og bildeinnstillingene tilbake hvert 30. minutt. Endre
innstillingene fra modusen Butikkdemo til Hjemmebruk i prosedyren Plug & Play (første oppsett).
Trykk på SOURCE-knappen for å velge TV-modus og gå til
(første oppsett) → ENTERE. (s. 7)
Kontroller kabeltilkoblingene og koble dem til på nytt.
Ta av lyd eller bilde kan forårsakes av bruk av for stive eller tykke kabler. Sørg for at kablene er
fleksible nok for bruk over lengre tid. Hvis du monterer TV-en på veggen, anbefaler vi at du bruker
kabler med 90-graders forbindere.
Dette er en del av produktets design og er ikke en feil.
PIP-funksjonen er bare tilgjengelig hvis kilden er HDMI, PC eller Komponent (s. 20).
Hvis du bruker et CAM CARD (CI/CI+), kontrollerer du at det er installert i common interface-sporet.
Hvis det fremdeles er et problem, drar du CAM CARD ut av TV-en og setter det inn i sporet igjen.
Dette er normalt. TV-en bruker selv OTA-funksjonen (Over The Aerial) for å oppgradere fastvare som
er lastet ned mens du ser på TV.
Kontroller og endre signal/kilde.
For å hindre dette, bruker du filtputer på TV-ens overflater som kommer i direkte kontakt med møbler.
→ Oppsett → Plug & Play
MENU
Norsk
37

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: