Download  Print this page

Advertisement

Grundfunktioner
■ MPEG-brusfilter (Av / Låg / Medium / Hög / Auto):
Minskar MPEG-bruset för att få bättre bildkvalitet.
■ HDMI svärta (Normal / Låg): Väljer svärtningsnivå på
skärmen för att justera skärmdjupet.
Endast tillgängligt i HDMI-läget (RGB-signaler).
■ Filmläge (Av / Auto1 / Auto2): Ställer in TV:n för att
automatiskt känna av och bearbeta filmsignaler från alla
källor och justera till optimal bildkvalitet.
Tillgängligt i lägena TV, AV, COMPONENT (480i /
1080i) och HDMI (480i / 1080i).
■ Inbränningsskydd: För att minska risken för
bildskärmsinbränning är den här enheten utrustad med
teknik för inbränningsskydd. Tidsinställningen gör så
att du kan programmera tiden mellan bildens rörelser i
minuter.
Pixelskiftning (Av / På): Med den här funktionen kan du
flytta pixlarna minutvis på bildskärmen horisontellt eller
vertikalt för att minimera antalet rester av bilden som blir
kvar på skärmen.
Optimala villkor för pixelskiftning
Horisontell
Vertikal
Tid (minut)
Värdet för Pixelskiftning kan variera beroende på
skärmens storlek (tum) och läge.
Funktionen är inte tillgänglig i läget
Anpassa t. skärm.
Tid för autoskydd (10 min / 20 min / 40 min / 1 timme
/ Av): Om skärmen förblir overksam med en stillbild
under en viss tidsperiod som har angetts av användaren
så aktiveras skärmsläckaren för att förhindra formationen
av spökbilder på skärmen.
Rullande: Den här funktionen tar bort bilder som
blivit kvar på skärmen genom att flytta alla pixlar på
plasmaskärmen enligt ett mönster. Använd den här
funktionen när det finns en bild eller en symbol kvar på
skärmen, speciellt när du har visat en stillbild på skärmen
under en längre tid.
Funktionen att ta bort bilder som blivit kvar på
skärmen måste köras under en lång tid (cirka 1
timme) för att effektivt ta bort bilder som blivit
kvar på skärmen. Om bilden inte försvunnit efter
genomförande av funktionen kan du repetera den.
Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen för att
avbryta den här funktionen.
Grå sida (Mörk / Ljus): När du tittar på TV med
skärmförhållandet 4:3, skyddas skärmen från skada
genom att justera vitbalansen på både vänster och
höger sida.
16
Svenska
TV/AV/Component/
Alternativ
HDMI
0~4
4
0~4
4
1~4 min
4 min
Bildåterställning (OK / Avbryt)
Återställer aktuellt bildläge till dess standardinställningar.
Ljudmeny
¦
Ändra förinställt ljudläge
Läge
■ Standard: Väljer normalt ljudläge.
■ Musik: Förstärker musik och inte röst.
■ Film: Ger det bästa filmljudet.
■ Klar röst: Förstärker röster i förhållande till
andra ljud.
■ Förstärk: Ökar intensiteten på högfrekvensljud så att
personer med nedsatt hörsel kan höra bättre.
¦
Ändra ljudinställningar
Equalizer
Justerar ljudläget (endast standardljudläge).
■ Balans V/H: Ändrar balansen mellan höger och vänster
högtalare.
■ 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz
(Bandbreddsjustering): Ändrar nivån på specifika
bandbreddsfrekvenser.
■ Återställ: Återställer equalizern till standardinställningar.
¦
Ljudsystem, etc.
Virtual Surround (Av / På)
(endast standardljudläge)
Den här funktionen ger en virtuell 5.1-kanals
surroundljudsupplevelse via ett par högtalare eller hörlurar
tack vare HRTF-teknik (Head Related Transfer Function).
S.MODE

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: