Download  Print this page

Advertisement

Tilkoblinger
Endre inndatakilden
Kildeliste
Brukes til å velge TV eller en ekstern
inndatakilde som en DVD-spiller / Blu-Ray-
spiller / kabelboks / satellittmottaker for
digitalboks.
■ TV / Ext. / AV / Komponent /
HDMI1/DVI / HDMI2 / USB
I Kildeliste vil tilkoblede
inndatakilder være uthevet.
Ext. er alltid aktivert.
Grunnleggende funksjoner
TTX/MIX
Slik navigerer du på menyene
Før du bruker TV-en følger du trinnene nedenfor for å
lære hvordan du navigerer i menyen og velger og justerer
forskjellige funksjoner.
MEDIA.P
1
2
3
A
1 MENU-knappen: Vise hovedmenyen på skjermen.
S.MODE
2 ENTERE / retningsknapp: Beveg markøren og velg et
element. Bekreft innstillingen.
P.MODE
3 RETURN-knappen: Går tilbake til forrige meny.
4 EXIT-knappen: Gå ut av skjermmenyen.
10
Norsk
SOURCE
SOURCE
CH LIST
HDMI
4
B
C
D
SLEEP
DUAL
P.SIZE
E.SAVING
Rediger navn
■ VCR / DVD / Kabeldigitalboks / Satellittdigitalboks /
PVR-digitalboks / AV-mottaker / Spill / Videokamera
/ PC / DVI PC / DVI-enheter / TV / IPTV / Blu-ray
/ HD DVD / DMA: Navngi enheten som er koblet til
inngangene, så blir det lettere å velge inndatakilde.
Når du kobler en HDMI/DVI-kabel til HDMI IN 1(DVI)-
porten, bør du angi den til modusen DVI PC eller
DVI-enheter under Rediger navn.
Slik bruker du skjermmenyen (OSD)
Tilgangstrinnet kan variere avhengig av den valgte menyen.
1
Hovedmenyens alternativer vises på
MENU
m
skjermen:
Bilde, Lyd, Kanal, Oppsett,
Inndata, Applikasjon,
Kundesupport.
2
▲ / ▼
Velg et ikon med ▲ eller ▼.
3
ENTER
Trykk på ENTERE for å få tilgang
E
til undermenyen.
4
▲ / ▼
Velg ønsket undermeny med
▲ eller ▼.
5
◄ / ►
Juster verdien på et element
med ◄ eller ►. Justeringen i
skjermmenyen kan variere avhengig
av den valgte menyen.
6
ENTER
Trykk på ENTERE for å
E
konfigurere konfigurasjonen.
7
EXIT
Trykk på EXIT.
e

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: