Download  Print this page

Advertisement

Avanserte funksjoner
x
Hvis en varselsmelding om overstrøm vises mens du kobler til eller bruker en USB-enhet, kan det hende at enheten
ikke blir gjenkjent eller ikke fungerer.
x
Hvis TV-en ikke brukes i løpet av tiden som er angitt i Autobeskyttelsestid, vil skjermspareren kjøre.
x
Strømsparingsmodusen for noen eksterne harddisker kan frigjøres automatisk når de kobles til TV-en.
x
Hvis en USB-forlengelseskabel brukes, kan det hende at USB-enheten ikke gjenkjennes eller at filene på enheten
ikke blir lest.
x
Hvis en USB-enhet som er koblet til TV-en, ikke gjenkjennes, listen over filer på enheten er ødelagt eller en fil på listen
ikke spilles, kobler du USB-enheten til PC-en, formaterer enheten og kontrollerer tilkoblingen.
x
Hvis en fil som er slettet fra PC-en fremdeles finnes når Media Play kjøres, bruker du funksjonen "Tøm papirkurv" på
PC-en for å slette filen permanent.
¦
Skjermvisning
Gå til filen du ønsket med opp/ned/venstre/høyre-knappene og trykk deretter på ENTERE eller �(Spill av)-knappen. Filen
spilles av.
Støtter Vis enheter og Hjem på Media Play-hjemmesiden.
Informasjon:
Du kan bestemme det valgte
filnavnet og antall filer og side.
Delen Sorteringsliste: Viser
sorteringsstandard.
Sorteringsstandard er
forskjellig avhengig av
innholdet.
24
Norsk
Videoer
/Movie 01.avi
Movie 01.avi
Jan.10.2010
Movie 03.avi
Jan.10.2010
Movie 05.avi
Jan.10.2010
Movie 07.avi
Jan.10.2010
Movie 09.avi
Jan.10.2010
SUM
Bytt enhet
Driftsknapper
Rød (Bytt enhet): Velger en tilkoblet enhet.
B
Grønn (Foretrukket): Angir filpreferansen. (støttes ikke i Enkel visning)
Gul (Velg): Velger flere filer fra fillisten. Valgte filer er merket med et symbol.
Blå (Sortering): Velger sorteringslisten.
T Verktøy: Viser alternativmenyen.
Med knappene � (Spol bakover) eller µ (Spol fremover) kan fillisten flyttes til neste eller forrige
side.
Side
1/1
Movie 02.avi
Jan.10.2010
Movie 04.avi
Jan.10.2010
Movie 06.avi
Jan.10.2010
Movie 08.avi
Jan.10.2010
Movie 10.avi
Jan.10.2010
Velg
Sortering T Verktøy
Delen Filliste:
Du kan bekrefte filene og
gruppene som er sortert
etter hver kategori.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: