Download  Print this page

Advertisement

Komme i gang
Slår TV-en på og av.
Ha direkte tilgang til kanalene.
Du kan også velge tekst-TV, dobbel eller
Justerer volumet.
Åpner skjermmenyen.
Viser Media Play (USB) (s. 23).
Velg ofte brukte funksjoner raskt.
Går tilbake til forrige meny.
Disse knappene er til
Kanalstyring, Media Play (USB)-
menyen osv.
Bruk disse knappene i modusene
Media Play (USB) og
Anynet+ (HDMI-CEC) (s.23, 29).
(
: Kontrollerer opptak for
Samsung-opptakere som har Anynet+-
funksjonen)
Installere batterier (Batteristørrelse: AAA)
6
Norsk
Oversikt over fjernkontrollen
TTX/MIX
blandet.
MEDIA.P
P.MODE
SOURCE
CH LIST
A
B
C
D
S.MODE
DUAL
SUBT.
AD
P.SIZE
MERK
x
Bruk fjernkontrollen innenfor et område på 7 meter fra TV-en.
x
Skarpt lys kan påvirke fjernkontrollens ytelse. Unngå å bruke
spesielle fluoriserende lys eller neonskilt i nærheten.
x
Fargen og utformingen kan variere avhengig av modell.
Viser og velger de tilgjengelige
videokildene (s. 10).
Går tilbake til forrige kanal.
For å dempe all lyd fra TV-en.
Endrer kanal.
Viser kanallister på skjermen (s. 12).
Viser EPG (Electronic Programme Guide)
(s. 11).
Viser informasjon på TV-skjermen.
Velger elementene på skjermmenyen og
endrer verdiene som vises på menyen.
Går ut av menyen.
P.MODE: Trykk for å velge bildemodus
(s. 14).
S.MODE: Trykk for å velge Lydmodus
(s. 16).
DUAL
f-g: Valg av lydeffekt (s. 18).
AD: Slår lydbeskrivelsen på og av
(ikke tilgjengelig alle steder) (s. 17).
P.SIZE: Velger bildestørrelsen (s. 15).
SUBT.: Viser digitale undertekster (s. 19).

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: