Download  Print this page

Advertisement

Softwareopgradering
Softwareopgradering kan udføres ved hjælp af et
sendesignal eller ved at downloade den seneste firmware fra
"www.samsung.com" til en USB-hukommelsesenhed.
Aktuel version er den software, der allerede findes i tv'et.
Software repræsenteres som "År/måned/dag_version".
Softwareopgradering
Aktuel version
Via USB
Via kanal
Ventetilstand Opgradering
Alternativt software
Installation af den seneste version
■ Via USB: Indsæt et
USB-drev, der indeholder
firmwareopgraderingen
fra "www.samsung.com"
i tv'et. Pas på ikke at
afbryde for strømmen eller
fjerne USB-drevet, mens
opgraderinger fuldføres.
Tv'et slukkes og tændes
automatisk efter afslutning
af firmwareopgraderingen.
Når softwaren er
opgraderet, vender de video- og lydindstillinger, du
har foretaget, tilbage til deres standardindstillinger. Vi
anbefaler, at du noterer dine indstillinger, så du nemt kan
gendanne dem efter opgraderingen.
■ Via kanal: Opgrader softwaren vha. sendesignalet.
Hvis denne funktion vælges i perioden for
softwareoverførsel, søger funktionen efter
tilgængelig software og downloader softwaren.
Den tid, der tager at downloade softwaren,
bestemmes af signalstatussen.
■ Ventetilstand Opgradering: En manuel opgradering
udføres automatisk på det valgte tidspunkt. Da
strømmen til enheden er tændt internt, tændes
plasmaskærmen muligvis en anelse. Dette
fænomen kan fortsætte i mere end en time, indtil
softwareopgraderingen er udført.
■ Alternativt software (backup): Hvis der er et problem
med den nye firmware, og det påvirker funktionen, kan
du ændre softwaren til den forrige version.
Hvis softwaren blev ændret, vises den
eksisterende version.
2010/01/18_000322
: 2 timer senere
2010/01/15_00321
U Flyt
E Enter R Retur
Tv'ets sidepanel
USB-drev
HD-tilslutningsvejledning
Se disse informationer ved tilslutning af eksterne enheder til
tv'et.
Kontakt Samsung
Se disse informationer, når dit tv ikke fungerer korrekt, eller
hvis du vil opgradere softwaren. Du kan finde information
vedrørende vores callcentre, og hvordan du downloader
produkter og software.
21
Dansk

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: