Download  Print this page

Advertisement

Titta på bilder, musik och/eller filmfiler som finns
MEDIA.P
sparat på en USB-lagringsenhet (MSC).
¦
Ansluta en USB-enhet
1. Slå på tv:n.
2. Anslut en USB-enhet innehållande bilder, musik och/eller filmfiler till
3. När USB är ansluten till TV:n visas popupfönstret. Sedan kan du välja
Media Play.
Det kanske inte fungerar med olicensierade multimediefiler.
Vad du behöver veta före användning av Media Play (USB)
x
MTP (Media Transfer Protocol) stöds inte.
x
Filsystem som stöds är FAT16, FAT32 och NTFS.
x
Vissa typer av USB-digitalkameror och ljudenheter är kanske inte kompatibla med den här TV:n.
x
Media Play stöder endast USB-lagringsenheter (MSC). MSC står för Mass Storage Class Bulk-Only Transport device.
Exempel på MSC är Thumb-enheter, flashkortläsare och USB-hårddisk (USB-hubb stöds inte). Enheter ska anslutas
direkt till TV:ns USB-port.
x
Innan du ansluter enheten till TV:n ska du säkerhetskopiera dina filer för att förhindra dataförlust eller att de skadas.
SAMSUNG ansvarar inte för skada på datafiler eller dataförluster.
x
Anslut en USB-hårddisk till den anvisade porten USB.
x
Koppla inte ur USB-enheten när den laddas.
x
Ju högre bildupplösning desto längre tid tar det att visa bilden på skärmen.
x
Maximal JPEG-upplösning som stöds är 15360X8640 pixlar.
x
För filer som inte stöds eller är korrupta visas meddelandet "Filformatet stods inte".
x
Om filerna sorteras enligt Grundvy kan upp till 1000 filer visas i varje mapp.
x
MP3-filer med DRM som har laddats ned från en icke-gratis plats kan inte spelas. DRM (Digital Rights Management)
är en teknik som stöder skapande av innehåll, distribution och hantering av innehållet på ett integrerat och mångsidigt
sätt, inklusive skydd av olika rättigheter, skydd mot illegal kopiering liksom betalnings- och villkorshantering.
x
Om fler än 2 PTP-enheter ansluts kan du bara använda en åt gången.
x
Om fler än två MSC-enheter ansluts kanske vissa av dem inte känns igen. Om en USB-enhet kräver högspänning
(mer än 500mA eller 5V) kanske den inte stöds.
Media Play
Media Play
Videor
SUM
USB
på TV:n.
Ändra enhet
Visa enheter E Enter R Tillbaka
USB-enhet
Svenska
TV-sidopanel
23

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: