Download  Print this page

Advertisement

Lisäominaisuudet
Videoiden, musiikin ja valokuvien toistoasetusvalikko
Paina tiedoston toiston aikana TOOLS-painiketta.
Luokka
Voit siirtää toisen tiedoston suoraan.
Nimi
Toistotila
Voit asettaa elokuva- ja musiikkitiedostot toistumaan jatkuvasti.
Kuvakoko
Voit asettaa kuvan koon haluamaksesi.
Kuva-asetus
Voit säätää kuvan asetuksia. (s. 14, 15, 16)
Ääniasetukset
Voit säätää ääniasetuksia. (s. 16, 17, 18)
Tekstityksen asetus
Voit käyttää tekstitystä videoissa. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos
tekstitystiedostolla on sama nimi kuin videotiedostolla.
Pysäytä diaesitys /
Voit aloittaa tai lopettaa diaesityksen.
Aloita diaesitys
Kuvaesitysnopeus
Voit valita diaesityksen nopeuden esityksen aikana.
Voit asettaa ja valita diaesityksen taustamusiikin.
Taustamusiikki
Zoom
Voit lähentää kuvia kokonäyttötilassa.
Käännä
Voit kääntää kuvia eri asentoon kokonäyttötilassa.
Saat tarkempia tietoja toistettavasta tiedostosta.
Tiedot
Asetukset
Asetusvalikon käyttö
■ Jatkuvan toiston muistut. (Jatka toistoa) (Käytössä / Pois): Valitse, jos haluat nähdä elokuvien jatkuvan toiston ohjeen.
■ DivX® VOD:n rekisteröintikoodi: Näyttää television rekisteröintikoodin. Jos avaat käyttäjätilin DivX-sivustolla ja rekisteröit
tämän koodin, voit ladata VOD-rekisteröintitiedoston. Kun avaat VOD-tiedoston Media Play -toiminnolla, rekisteröinti on
valmis.
Saat lisätietoja DivX® VOD:sta osoitteesta www.DivX.com.
■ DivX® VOD:n rekisteröinnin poistokoodi: Jos DivX® VOD:tä ei ole rekisteröity, rekisteröinnin poistokoodi näytetään. Jos
suoritat tämän toiminnon, kun DivX® VOD on rekisteröity, voimassaoleva DivX® VOD -rekisteröinti poistetaan.
■ Tiedot: Valitse, kun haluat tarkastella kytketyn laitteen tietoja.
28
Suomi
Toiminnot
Videot
Musiikki Valokuvat
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: