Download  Print this page

Samsung ps42c450b1w User Manual Page 134

Hide thumbs

Advertisement

Grunnleggende funksjoner
Tidsplanlagt
(i Kanalstyring)
Du kan vise, endre eller slette et program du har reservert til
å se.
■ Endre info: Endre et program du har reservert til å se.
■ Avbryt timeplan: Avbryt et program du har reservert til
å se.
■ Informasjon: Vis et program du har reservert til å se.
(Du kan også endre reservasjonsinformasjonen.)
■ Velg alle / Avmerk alle: Velg eller velg bort alle
reserverte programmer.
Finjuster
(bare analoge kanaler)
Hvis signalet er dårlig eller forvrengt, kan du finjustere
kanalene manuelt.
Finjusterte kanaler er merket med en asterisk "*".
For å tilbakestille finjusteringen velger du Tilbakest..
Bildemeny
¦
Endre forhåndsinnstilt bildemodus
Modus
Velg din foretrukne bildetype.
■ Dynamisk: Passer til lyse rom.
■ Standard: Passer til vanlige omgivelser.
■ Film: Passer til å se på filmer i mørke rom.
¦
Justere bildeinnstillinger
Cellelys / Kontrast / Lysstyrke / Skarphet
/ Farge / Nyanse (G/R)
TV-en har flere innstillingsalternativer for bildekvalitetskontroll.
MERK
x
I de analoge modusene TV, Ekst., AV til PAL-
systemet er ikke funksjonen Nyanse (G/R)
tilgjengelig.
x
Innstillinger kan justeres og lagres for hver eksterne
enhet som er koblet til TV-en.
14
Norsk
¦
Økonomiske løsninger
Eco-løsning
■ Energisparing (Av / Lav / Medium / Høy / Bilde av)
t
redusere strømforbruket. Hvis du velger Bilde av slås
skjermen av, men lyden forblir på. Trykk på en hvilken
som helst knapp unntatt volumknappen for å skru på
skjermen. Til skjermen slås på igjen, vises et forvrengt
bilde i omtrent 4 sekunder.
■ Økosensor (Av / På): For å forbedre strømsparingen vil
bildeinnstillingene automatisk tilpasse seg lyset i rommet.
Min. cellelys: Når Økosensor er På, kan minimum
skjermlysstyrke justeres manuelt.
■ Ingen sign.standby (Av / 15 min / 30 min / 60 min):
For å unngå unødvendig energiforbruk angir du hvor
lenge TV-en skal være slått på hvis det ikke mottas
signal.
¦
Endre Bildealternativer
Avanserte innstillinger
P.MODE
(tilgjengelig i modusene Standard / Film)
Du kan justere den detaljerte innstillingen for skjermen,
inkludert farge og kontrast.
Svarttone
Dynamisk kontrast
Gamma
Bare RGB-modus
Fargerom
Hvitbalanse
Hudfarge
: Dette justerer lysstyrken på TV-en for å
Hvis du justerer Cellelys, vil Økosensor være satt
til Av.
Hvis Økosensor er På, kan skjermens lysstyrke
endre seg (bli noe mørkere eller lysere) avhengig
av den omliggende lysintensiteten.
Avanserte innstillinger
UFlytt
: Av
: Medium
: 0
: Av
: Naturlig
: 0
E Enter R Tilbake

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: