Download  Print this page

Advertisement

Muut tiedot
Varoitus: Television vetäminen, työntäminen tai siinä kiipeily saattavat aiheuttaa sen putoamisen. Varmista
erityisesti, etteivät lapset leiki televisiolla tai horjuta sen tasapainoa, sillä tämä voi aiheuttaa television kaatumisen
ja vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. Noudata kaikkia mukana toimitetun turvaoppaan turvallisuusohjeita.
Saat lisäturvaa ja lisää vakautta asentamalla putoamisen estävän laitteen seuraavien ohjeiden mukaisesti.
¦
Näin estät television putoamisen
1. Aseta ruuvit kiinnikkeisiin ja kiristä ne kiinni seinään. Varmista, että ruuvit
ovat tukevasti kiinni seinässä.
Saatat tarvita seinän rakenteesta riippuen lisää kiinnitystarvikkeita,
esim. ruuvitulppia.
Koska tarvittavat kiinnikkeet, ruuvit ja vaijeri tai ketju eivät kuulu
toimitukseen, hanki ne erikseen.
2. Irrota television takana keskellä olevat ruuvit. Aseta ruuvit kiinnikkeisiin ja
kiinnitä ne sitten takaisin televisioon.
Ruuveja ei välttämättä toimiteta tuotteen mukana. Jos näin on,
hanki oheisten teknisten tietojen mukaiset ruuvit.
3. Yhdistä televisioon ja seinään kiinnitetyt kiinnikkeet toisiinsa kestävällä
ketjulla tai vaijerilla ja sido vaijeri tiukasti kiinni.
HUOMAUTUS
x
Asenna televisio lähelle seinää, jotta se ei kaatuisi taaksepäin.
x
Ketjun tai vaijerin yhdistäminen on turvallista niin, että seinässä
olevat kiinnikkeet ovat samalla tasolla tai alempana kuin
television kiinnikkeet.
x
Irrota ketju tai vaijeri ennen television siirtämistä.
4. Varmista, että kaikki kiinnitykset on tehty kunnolla. Tarkista ajoittain,
ettei kiinnityksissä ole merkkejä rapistumisesta, jotteivät ne pettäisi. Jos
sinulla on pienintäkään epäilystä kiinnitysten turvallisuudesta, ota yhteyttä
ammattitaitoiseen asentajaan.
34
Suomi
Television kiinnittäminen seinään
Seinä

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: