Download  Print this page

Advertisement

Läs listan först om du har några frågor om TV:n. Om ingen av de här felsökningstipsen stämmer, besök webbsidan "www.
samsung.com", klicka på Support eller kontakta kundsupport på listan på sista sidan.
Problem
Bildkvalitet
TV-bilden ser inte så bra ut som den gjorde
i butiken.
Bilden blir förvriden: makroblock, små
block, prickar, pixligt
Färgen blir felaktig eller det visas ingen
färg.
Det är dålig ljusstyrka på färgerna.
Det finns en liten prickad linje i skärmens
kant.
Bilden är svartvit.
När du byter kanaler fryser bilden eller
förvrids och fördröjs.
Ljudkvalitet
Inget ljud eller för lågt ljud på maximal
volym.
Bilden är bra, men det hörs inget ljud.
Högtalarna avger fel ljud.
Felsökning
Lösningar och förklaringar
Prova först av allt att utföra ett Bildtest för att bekräfta att TV:n visar testbilden korrekt. (gå till
Support - Självdiagnos - Bildtest) (s. 20)
Om testbilden visas korrekt kanske den dåliga bilden orsakats av källan eller signalen.
Om du har en analog kabelbox kan du uppgradera den till en digital box. Använd HDMI- eller
komponentkablar för att få HD-kvalitet på bilden.
Kabel-/satellitabonnent: Prova HD-stationer från kanalutbudet.
Antennanslutning: Försök med HD-stationer efter att ha utfört autoprogram.
Många HD-kanaler skalas upp från SD-innehåll (Standard Definition).
Ändra kabel-tv-boxens videoupplösning till 1080i eller 720p.
Bekräfta att du tittar på TV på minsta rekommenderade avstånd baserat på storleken och definitionen
av den signal du visar.
Komprimering av videoinnehåll kan orsaka att bilden förvrids, speciellt på snabbt rörliga bilder, såsom
idrott och actionfilmer.
Låg signalnivå eller dålig kvalitet kan orsaka bildstörningar. Det här är inte ett problem med TV:n.
Om du använder en komponentanslutning ska du se till att komponentkablarna är anslutna till rätt
uttag. Felaktiga eller lösa anslutningar kan orsaka färgfel eller en tom skärm.
Ändra alternativen för Bild i TV-menyn. (gå till läget Bild/Färg / Ljusstyrka / Skärpa) (s. 14)
Ändra alternativen för Energispar i TV-menyn. (gå till
Prova bildåterställning för att visa standardbildinställningen. (gå till
(s. 16)
Om bildstorleken är inställd på Anpassa t. skärm ändrar du till 16:9 (s. 15).
Ändra upplösningen för kabel-tv-box.
Om du använder en AV-kompositingång ska du ansluta videokabeln (gul) till det gröna uttaget på
komponentingång 1 på TV:n.
Om den är ansluten med kabelbox kan du prova att återställa kabelboxen. Anslut strömsladden igen
och vänta tills kabelboxen startar om. Det kan ta upp till 20 minuter.
Ställ in upplösningen för kabelboxen som 1080i eller 720p.
Först av allt, utför Ljudtest för att se att TV:ns ljud fungerar.
(gå till
MENU
- Support - Självdiagnos - Ljudtest) (s. 20)
Om ljudet är OK kan ljudproblemet har orsakats av källan eller signalen.
Kontrollera volymen på den externa enhet som är ansluten till din TV.
Ställ in alternativet Valj hogtalare till TV-hogtalare på ljudmenyn (s. 17).
Om du använder en extern enhet ska du se till att ljudkablarna är anslutna till rätt ljudingångar på TV:n.
Om du använder en extern enhet ska du kontrollera enhetens ljudutgångsalternativ (du kanske
exempelvis behöver ändra kabelboxens ljudalternativ till HDMI när du har en HDMI ansluten till din TV).
Om du använder en DVI till HDMI-kabel krävs en separat ljudkabel.
Om TV:n har ett hörlursuttag ska du se till att inget finns inkopplat i det.
Kontrollera kabelanslutningarna. Se till att videokabeln inte är ansluten till en ljudingång.
För antenn-/kabelanslutning, kontrollera signalstyrkan. Låg signal kan orsaka förvridet ljud.
MENU
MENU
- Bild - Ekolösning - Energispar) (s. 14)
MENU
- Bild - Bildåterställning)
Svenska
-
35

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: