Download  Print this page

Advertisement

■ Kanavalähde (Digit. ja anal. / Digitaalinen /
Analoginen): Valitse tallennettava kanavalähde.
Kun valitset Kaapeli → Digit. ja anal. tai Digitaalinen:
Anna jokin arvo kaapelikanavahaulle.
Hakutapa (Täysi / Verkko / Nopea): Etsii kaikki
toiminnassa olevat kanavat ja tallentaa ne television
muistiin.
Jos valitset Nopea, voit asettaa kohtien
Verkko, Verkkotunnus, Taajuus, Modulaatio
ja Symbolinopeus tiedot manuaalisesti
kaukosäätimen painikkeilla.
Verkko (Automaattinen / Manuaalinen): Valitsee
kohdan Verkkotunnus asetukseksi Automaattinen tai
Manuaalinen.
Verkkotunnus: Jos kohdan Verkko asetuksena on
Manuaalinen, voit tehdä kohdan Verkkotunnus
asetukset numeropainikkeilla.
Taajuus: Näyttää kanavan taajuuden (maakohtainen).
Modulaatio: Näyttää käytettävissä olevat
modulaatioarvot.
Symbolinopeus: Näyttää käytettävissä olevat
symbolinopeudet.
■ Kaapelit. (Kaapeliverkko / SMATV-verkko) (vain
Norjassa): Valitse tallennettava Kaapeli-tila.
Tämä toiminto on käytettävissä, kun käytetään
useampia verkkoja.
Manuaalinen tallennus
Etsii kanavan manuaalisesti ja tallentaa sen television muistiin.
■ Digi-kanava: Kun haku on valmis, kanavaluettelon
kanavat päivitetään.
Jos valitset Antenni → Antenni: Kanava, Taajuus,
Kaistanleveys
Jos valitset Antenni → Kaapeli: Taajuus, Modulaatio,
Symbolinopeus
■ Analoginen kanava (Muistipaikka, Värijärjestelmä,
Äänijärjestelmä, Kanava, Haku): Jos ääni kuuluu
outona tai ei ollenkaan, valitse oikea äänistandardi.
Kanavatila
x
P (muistipaikkatila): Kun viritys on päättynyt,
alueellasi lähetettäville kanaville on annettu
muistipaikkanumerot P0–P99. Tässä tilassa voit
valita kanavan syöttämällä sen muistipaikkanumeron.
x
C (antennikanavatila) / S (kaapelikanavatila): Näissä
tiloissa voit valita kanavan syöttämällä haluamasi
lähetysaseman tai kaapelikanavan numeron.
¦
Kanavien muokkaaminen
Kanavien hallinnan asetusvalikko
(Kanavien hallinnassa)
1. Valitse kanava ja paina TOOLS-painiketta.
2. Muokkaa kanavan nimeä tai numeroa
Kanavan nimen muutos- tai Muokkaa kanavanum.
-valikossa.
■ Kanavan nimen muutos (vain analogisilla kanavilla):
Anna kanavalle haluamasi nimi.
■ Muokkaa kanavanum. (vain digitaaliset kanavat):
Muuta kanavan numeroa painamalla haluamiasi
numeropainikkeita.
¦
Muut ominaisuudet
Kanavien hallinta
Kanavien hallinnan asetusvalikko
Tee kanavien asetukset Kanavien hallinta -valikon
komennoilla (Lukko / Lukituksen poisto, Ajast. Katselu,
Lajittelu, Poista, Val.kaikki / Poista valinnat). Asetusvalikon
kohdat saattavat vaihdella kanavan tilan mukaan.
1. Valitse kanava ja paina TOOLS-painiketta.
2. Valitse toiminto ja muuta sen asetuksia.
■ Lukko / Lukituksen poisto: Voit lukita kanavan niin,
ettei sitä voi valita eikä katsoa.
HUOMAUTUS
x
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun
Lapsilukko on asetettu tilaan Käytössä.
x
Ruudulle ilmestyy PIN-koodin syöttöikkuna. Syötä
nelinumeroinen PIN-koodi. Oletuskoodi on "0-0-0-0".
Muuta PIN-koodia kohdassa Vaihda PIN.
■ Ajast. Katselu: Voit asettaa haluamasi kanavan
näytettäväksi haluamanasi ajankohtana. Ennen kuin
käytät tätä toimintoa, aseta tämänhetkinen kellonaika.
Kun valitset digitaalisen kanavan, voit tuoda
digitaalisen ohjelman tiedot näkyviin painamalla
►-painiketta.
■ Lajittelu (vain analogisilla kanavilla): Lajittelutoiminnolla
voit muuttaa tallennettujen kanavien
muistipaikkanumeroita. Tämä voi olla tarpeen, jos olet
käyttänyt automaattista tallennusta.
■ Poista: Voit poistaa kanavia ja näyttää vain haluamasi
kanavat.
■ Val.kaikki / Poista valinnat: Valitse kaikki kanavat tai
poista niiden valinta kanavien hallinnassa.
Kanavaluettelon siirto
Ruudulle ilmestyy PIN-koodin syöttöikkuna. Syötä
nelinumeroinen PIN-koodi. Tuo tai vie kanavakartan. Sinun
tulee käyttää USB-muistilaitetta, jotta voisit käyttää tätä
toimintoa.
■ Tuo USB-laitteesta: Tuo kanavaluettelo USB:ltä.
■ Vie USB-laitteeseen: Vie kanavaluettelo USB:lle. Tämä
toiminto on käytettävissä, kun USB-laite on kytkettynä.
Muokkaa kanavanum. (Ei käytössä /
Ota käyttöön)
(vain digitaalisilla kanavilla)
Kun tämä toiminto on käytössä, voit muokata
kanavanumeroa. Et kuitenkaan voi päivittää kanavatietoja
automaattisesti.
13
Suomi

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: