Download  Print this page

Samsung ps42c450b1w User Manual Page 176

Hide thumbs

Advertisement

Perusominaisuudet
■ MPEG-koh.suodatin (Pois / Pieni / Keskikoko / Suuri
/ Automaattinen): Reduces MPEG noise to provide
improved picture quality.
■ HDMI musta (Normaali / Pieni): Säätää kuvan
syvyyden valitsemalla näytön mustasäädön tason.
Käytettävissä vain HDMI-tilassa (RGB-signaaleille).
■ Elokuvatila (Pois / Auto1 / Auto2): Televisio voidaan
asettaa automaattisesti tunnistamaan ja käsittelemään
elokuvasignaaleja kaikista lähteistä sekä optimoimaan
kuvan laadun.
Käytettävissä seuraavissa: TV, AV,
KOMPONENTTI (480i/1080i) ja HDMI (480i/1080i).
■ Palamisesto: Kuvaruudun palamisen välttämiseksi
tämä laite on varustettu kuvaruudun palamisen estävällä
teknologialla. Kellonajan asetustoiminnon avulla voit
ohjelmoida kuvan liikkeiden välisen ajan minuuteissa.
Pikselisiirto (Pois / Käytössä): Tällä toiminnolla voit
siirtää television näytöllä olevia pikseleitä tarkasti vaaka-
tai pystysuunnassa kuvan palamisen estämiseksi.
Pikselisiirron optimaaliset asetukset:
Vaakasuora
Pystysuora
Aika (minuuttia)
Kohdan Pikselisiirto arvo voi vaihdella
kuvaruudun (tuuma-)koon ja käyttötilan mukaan.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä
Mukautettu ruutu -tilassa.
Autom. suojausaika (10 min / 20 min / 40 min / 1 h /
Pois): Jos kuvaruutua ei käytetä ja sillä näkyy pysäytetty
kuva käyttäjän määrittelemän ajan, näytönsäästäjä
otetaan käyttöön, jotta näytölle ei pääsisi muodostumaan
haamukuvia.
Vieritys: Tämä toiminto poistaa jälkikuvat näytöltä
siirtämällä kaikkia pikseleitä plasmanäytöllä tietyn kuvion
mukaisesti. Käytä tätä toimintoa, jos näytöllä näkyy
jäännöskuvia tai symboleita – erityisesti, jos näytön kuva
on ollut paikoillaan pitkän aikaa.
Jäännöskuvan poistotoiminto kestää kauan
(noin tunnin), jotta jäännöskuvat voitaisiin poistaa
näytöltä tehokkaasti. Jos kuvan laatu ei parane
toiminnon käyttämisen jälkeen, käynnistä toiminto
uudelleen.
Peruuta toiminto painamalla mitä tahansa
kaukosäätimen painiketta.
Sivujen harmaus (Tumma / Vaalennus): Jos
olet valinnut television katseluun kuvasuhteen 4:3,
kuvaruudun molempien äärireunojen valkotasapainon
säätö estää kuvaruudun mahdollisen vaurioitumisen.
16
Suomi
TV/AV/Komponentti/
Tieto
HDMI
0~4
4
0~4
4
1–4 min
4 min
Kuvan palautus (OK / Peruuta)
Palauttaa käytössä olevan kuvatilan sen oletusasetuksiin.
Äänivalikko
¦
Esiasetetun äänitilan muuttaminen
Tila
■ Vakio: Valitsee tavallisen äänitilan.
■ Musiikki: Korostaa musiikkia enemmän
kuin muita ääniä.
■ Elokuva: Käyttää parasta mahdollista ääntä
elokuville.
■ Kirkas ääni: Korostaa puheääntä
enemmän kuin muita ääniä.
■ Vahvista: Lisää korkeataajuisten äänten voimakkuutta,
jotta kuulovammaisten olisi helpompi kuulla äänet.
¦
Ääniasetusten säätäminen
Taajuuskorjain
Asettaa äänitilan (vain vakioäänitilassa).
■ Balanssi V/O: Säätää tasapainoa oikean ja vasemman
kaiuttimen välillä.
■ 100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz
(kaistanleveyden asetus): Säätää eri kaistataajuuksien
tasoa.
■ Palauta: Palauttaa kaikki taajuuskorjaimen asetukset
oletusarvoihin.
¦
Äänijärjestelmät jne.
Virtual Surround (Pois / Käytössä)
(Vain vakioäänitilassa.)
Tämän toiminnon avulla voit HRTF-teknologiaa (Head-
Related Transfer Function) käyttämällä kuunnella virtuaalista,
5.1-kanavaista ääntä kaiuttimien tai kuulokkeiden kautta.
S.MODE

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: