Download  Print this page

Advertisement

Kesk. selkeys (Pois / Käytössä)
(Vain vakioäänitilassa.)
Tämän toiminnon avulla voit lisätä puheäänten voimakkuutta
suhteessa taustamusiikkiin tai äänitehosteisiin. Näin
puheäänet kuuluvat selkeämpinä.
Äänen kieli
t
(Vain digitaalisilla kanavilla.)
Voit muuttaa äänen kielen oletusasetusta.
Käytettävissä olevat kielet saattavat vaihdella ohjelmien
mukaan.
Äänimuoto
(Vain digitaalisilla kanavilla.)
Kun ääni kuuluu samanaikaisesti pääkaiuttimesta ja
äänivastaanottimesta, äänentoistossa voi esiintyä kaikua.
Tämä johtuu siitä, että pääkaiutin ja äänivastaanotin purkavat
vastaanotetut äänisignaalit eri nopeudella. Jos näin käy,
käytä televisiokaiutintoimintoa.
Äänimuoto-toiminto saattaa vaihdella ohjelmien
mukaan. 5.1-kanavainen digitaalinen Dolby-ääni
on käytettävissä vain silloin, kun televisio on liitetty
ulkoiseen kaiuttimeen optisella kaapelilla.
Audiokuvaus
(Ei saatavissa kaikkialla.)
(Vain digitaalisilla kanavilla.)
Toiminto käsittelee kuvailutulkkauksen
äänivirtaa, jos televisioyhtiö lähettää sitä
varsinaisen ääniraidan ohella.
■ Audiokuvaus (Pois / Käytössä): Asettaa
kuvailutulkkauksen päälle tai pois päältä.
■ Äänenv.: Säätää kuvailutulkkauksen äänenvoimakkuutta.
Aut. voimak. (Pois / Normaali / Yö)
Jos haluat pitää äänenvoimakkuuden samalla tasolla kaikilla
kanavilla, käytä asetusta Normaali.
■ Yö: Tässä tilassa ääni on hiljaisempi kuin Normaali-
tilassa. Se sopii yökäyttöön.
Valitse kaiutin (Ulkoinen kaiutin / TV-kaiutin)
Äänentoistossa saattaa esiintyä kaikua, sillä pääkaiutin
ja äänivastaanotin purkavat vastaanotetut äänisignaalit
eri nopeudella. Jos näin käy, aseta televisio käyttämään
Ulkoista kaiutinta.
Kun kohdan Valitse kaiutin asetuksena on
Ulkoinen kaiutin, äänenvoimakkuus- ja MUTE-
painikkeet eivät toimi ja ääniasetukset toimivat
rajoitetusti.
When Kun kohdan Valitse kaiutin asetuksena on
Ulkoinen kaiutin.
x
TV-kaiutin: Pois, Ulkoinen kaiutin: Käytössä
Kun kohdan Valitse kaiutin asetuksena on TV-kaiutin.
x
TV-kaiutin: Käytössä, Ulkoinen kaiutin: Käytössä
Jos kuvasignaalia ei ole, kummastakaan kaiuttimesta ei
kuulu ääntä.
Lisäasetus
(Vain digitaalisilla kanavilla.)
■ DTV-äänentaso (MPEG / HE-AAC): Tämän toiminnon
avulla voit alentaa (digitaalisen televisiolähetyksen aikana
vastaanotetun) äänisignaalin dispariteetin haluamallesi
tasolle.
MPEG / HE-AAC voidaan asettaa arvoihin -10 dB
– 0 dB lähetyssignaalin tyypistä riippuen.
Jos haluat pienentää tai lisätä äänenvoimakkuutta,
aseta haluamaasi arvoon välille 0 ja -10.
AD
■ SPDIF-lähtö: SPDIF-yhteyskäytäntöä (Sony Philips
Digital InterFace) käytetään digitaalisen äänen
tuottamiseen ja se vähentää häiriöitä kaiuttimissa ja
muissa digitaalisissa laitteissa, esim. DVD-soittimissa.
Äänimuoto: Digitaalisen televisiolähetyksen aikana voit
valita digitaalisen äänen (SPDIF) muodon seuraavista
vaihtoehdoista: PCM tai Dolby Digital.
Voit hyödyntää interaktiivista, kolmiulotteista ääntä
käyttämällä 5.1-kanavaisia kaiuttimia Dolby Digital
-ympäristössä.
Äänen viive: Korjaa äänen ja kuvan väliset viiveet
television tai videoiden katselun aikana tai sellaisia
ulkoisia laitteita kuin AV-vastaanotinta käytettäessä
(0 ms – 250 ms).
17
Suomi

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: