Download  Print this page

Advertisement

Tydelig dialog (Fra / Til)
(kun standardlydtilstand)
Med denne funktion kan du øge en stemmes intensitet hen
over baggrundsmusik eller lydeffekter, så dialogen tydeligere
kan høres.
Lydsprog
t
(kun digitale kanaler)
Skift standardværdien for lydsprog.
Det tilgængelige sprog kan variere, afhængigt af
udsendelsen.
Lydformat
(kun digitale kanaler)
Når lyden udsendes fra såvel hovedhøjttaleren og
audioreceiveren, kan der forekomme lydekko pga.
forskelle i dekodningshastigheden i hovedhøjttaleren
og audioreceiveren. I dette tilfælde skal du bruge tv-
højttalerfunktionen.
Lydformat kan variere, afhængigt af udsendelsen.
5.1 kanals Dolby digitallyd er kun tilgængelig, hvis du
tilslutter til en ekstern højttaler gennem et optisk kabel.
Lydbeskrivelse
(findes ikke alle steder)
(kun digitale kanaler)
Funktionen håndterer streaming af lydindholdet
til AD (Lydbeskrivelse), som sendes sammen
med hovedlyden fra senderen.
■ Lydbeskrivelse (Fra / Til): Aktiverer eller
deaktiverer lydbeskrivelsesfunktionen.
■ Lydstyrke: Justerer lydstyrken for lydbeskrivelse.
Auto-lydstyrke (Fra / Normal / Nat)
For at udglatte lydstyrkeniveauet for hver kanal skal du
indstille til Normal.
■ Nat: Denne funktion giver en forbedret lydoplevelse
sammenlignet med Normal-tilstand og frembringer
næsten ingen støj. Dette er nyttigt om natten.
Vælg højttaler (Ekstern højttaler / Tv-højttaler)
Der kan forekomme lydekko pga. forskelle i
dekodningshastigheden i hovedhøjttaleren og
audioreceiveren. I dette tilfælde skal du indstille tv'et til
Ekstern højttaler.
Når Vælg højttaler er indstillet på Ekstern højttaler,
virker lydstyrken og MUTE-knapperne ikke, og
lydindstillingerne er begrænset.
Når Vælg højttaler er indstillet til Ekstern højttaler
x
Tv-højttaler: Fra, Ekstern højttaler: Til
Når Vælg højttaler er indstillet til Tv-højttaler
x
Tv-højttaler: Til, Ekstern højttaler: Til
Hvis der slet ikke er et videosignal, slås begge
højttalere fra.
Yderligere indstilling
(kun digitale kanaler)
■ DTV-lydniveau (MPEG / HE-AAC): Med denne funktion
kan du reducere et stemmesignals ulighed (som er
et af de signaler, der modtages under en digital tv-
udsendelse) til det ønskede niveau.
I henhold til sendesignalets type kan MPEG /
HE-AAC justeres mellem -10 dB og 0 dB.
For at øge eller sænke lydstyrken skal du justere
mellem området på henholdsvis 0 og -10.
AD
■ SPDIF-output: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace)
anvendes til at give digital lyd og reducerer dermed
interferensen til højttalerne og forskellige digitale
enheden, såsom en dvd-afspiller.
Lydformat: Under modtagelsen af en digital tv-
udsendelse kan du vælge det digitale outputformat
(SPDIF) blandt indstillingerne PCM eller Dolby Digital.
Ved at tilslutte 5.1 kanals højttalere i en Dolby
Digital-opsætning maksimeres din interaktive
3D-lydoplevelse.
Lydforsinkelse: Korriger audio-video
uoverensstemmelsen, når du ser tv eller video og lytter til
digitalt output ved hjælp af en ekstern enhed, såsom en
AV-modtager (0 ms ~ 250 ms).
17
Dansk

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: