Download  Print this page

Advertisement

Tuotteen väri ja muoto voivat vaihdella mallista riippuen.
Kaiuttimet
SOURCEE
MENU
Y
z
Virtavalo
P (virtapainike)
Kaukosäätimen
vastaanottosensori
Valmiustila
Älä jätä televisiota valmiustilaan pitkäksi ajaksi (esimerkiksi loman ajaksi). Laite kuluttaa pienen määrän sähkövirtaa myös silloin,
kun se on sammutettu virtapainikkeesta. On parempi irrottaa virtajohto pistorasiasta.
Ohjauspaneeli
Aktivoi vuorotellen kaikki valittavissa olevat kuvalähteet. Käytä tätä painiketta
kuvaruutuvalikossa kuten kaukosäätimen ENTERE -painiketta.
Näyttää kuvaruudulla television toimintojen valikon eli kuvaruutuvalikon.
Säätää äänenvoimakkuutta. Käytä Y-painikkeita kuvaruutuvalikossa samalla
tavoin kuin kaukosäätimen ◄- ja ►-painikkeita.
Vaihtaa kanavaa. Käytä z-painikkeita kuvaruutuvalikossa samalla tavoin kuin
kaukosäätimen ▼- ja ▲-painikkeita.
Vilkkuu ja sammuu, kun virta on päällä, ja syttyy valmiustilassa.
Kytkee television päälle tai pois päältä.
Suuntaa kaukosäädin tähän kohtaan televisiossa.
Virtavalo
Kaukosäätimen
vastaanottosensori
Suomi
5

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: