Download  Print this page

Advertisement

t
Hva er Anynet+?
Anynet+ er en funksjon som gjør at du kan kontrollere alle tilkoblede Samsung-enheter som støtter Anynet+ med
fjernkontrollen til Samsung-TV-en. Anynet+-systemet kan bare brukes med Samsung-enheter som har Anynet+-funksjonen.
For å forsikre deg om at din Samsung-enhet har denne funksjonen, sjekker du om det er en Anynet+-logo på den.
Slik kobler du til hjemmekino
Optisk kabel
1. Koble til
(1(DVI), 2)-kontakten på TV-en og HDMI OUT-kontakten på tilsvarende Anynet+-enhet med en HDMI-
HDMI IN
kabel.
2. Koble sammen HDMI IN-kontakten til hjemmekinoanlegget og HDMI OUT-kontakten til den tilsvarende Anynet+-enheten
med HDMI-kabelen.
MERK
x
Koble til den optiske kabelen mellom DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-kontakten på TV-en og den digitale
lydinngangen på hjemmekinoen.
x
Når du følger tilkoblingen over, går det kun ut 2-kanalslyd fra den optiske kontakten. Du vil bare høre lyd fra
hjemmekinoens forreste, venstre og høyre høyttalere og subwoofer. Hvis du vil høre 5.1-kanalslyd, må du koble
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-kontakten på DVD-spilleren eller satellittboksen (dvs. Anynet-enhet 1 eller 2)
direkte til forsterkeren eller hjemmekinoen, og ikke til TV-en.
x
Bare koble til én hjemmekino.
x
Du kan koble til en Anynet+-enhet med HDMI-kabelen. Det kan hende at noen HDMI-kabler ikke støtter Anynet+-
funksjoner.
x
Anynet+ fungerer når AV-enheten som støtter Anynet+ er i Standby- eller På-modus.
x
Anynet+ støtter opptil 12 AV-enheter totalt. Merk at du kan koble til opptil 3 enheter av samme type.
Anynet+
TV
HDMI-kabel
Anynet+-enhet 1
Hjemmekino
HDMI-kabel
Anynet+-enhet 2
HDMI-kabel
29
Norsk

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: