Download  Print this page

Advertisement

Første gang TV-en slås på, settes grunnleggende innstillinger i gang automatisk.
Forhåndsinnstilt: Koble til strømledningen og antennen.
"Utstyr som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkoplet et kabel-
TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av utstyret til kabel-TV nettet installeres en
galvanisk isolator mellom utstyret og kabel-TV nettet."
Strøminngang
Første gang TV-en slås på, vises en rekke instruksjoner på skjermen som hjelper deg i å konfigurere grunnleggende
innstillinger. Trykk på POWERP-knappen. Plug & Play er bare tilgjengelig når Inndata er angitt til TV.
For å gå tilbake til forrige trinn trykker du på den røde knappen.
1
Velge et språk
2
Velge Butikkdemo eller
Hjemmebruk
3
Velge et land
4
Velge en antenne
5
Velge en kanal
6
Stille inn Klokkemodus
7
Tidssone
8
Vise
Veiledning for HD-tilkobling.
9
God fornøyelse med
TV-en!
Slik tilbakestiller du denne funksjonen:
Velg Oppsett - Plug & Play (første oppsett). Angi din 4-sifrede PIN-kode. Standard PIN-kode er "0-0-0-0." Hvis du vil endre
PIN-koden, bruker du funksjonen Endre PIN-kode.
Koble til en antenne
Plug & Play (første oppsett)
Trykk på ▲ eller ▼ og trykk deretter på ENTERE-knappen.
Velg ønsket språk på skjermmenyen.
Trykk på ◄ eller ► og trykk deretter på ENTERE-knappen.
y Velg modusen Hjemmebruk. Modusen Butikkdemo er beregnet
på butikker o.l.
y Returner enhetens innstillinger fra Butikkdemo til Hjemmebruk
(standard): Trykk på volumknappen på TV-en. Når du ser volumet
på skjermmenyen, trykker og holder du MENU-knappen nede i
5 sekunder.
Trykk på ▲ eller ▼ og trykk deretter på ENTERE-knappen.
Velg riktig land. Hvis ønsket land ikke eksisterer på menyen, velger du Annet.
Trykk på ▲ eller ▼ og trykk deretter på ENTERE-knappen.
Velg Antenne eller Kabel.
Trykk på ▲ eller ▼ og trykk deretter på ENTERE-knappen.
Velg kanalkilden du vil lagre. Når du angir kanalkilden til Kabel, vises et trinn som lar deg
tilordne numeriske verdier (kanalfrekvenser) til kanalene. Du finner mer informasjon under
Kanal → Autolagring (s. 12).
Trykk på ENTERE-knappen dersom du vil avbryte lagringsprosessen.
Still inn Klokkemodus automatisk eller manuelt.
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Auto, og trykk deretter på ENTERE-knappen.
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge din tidssone, og trykk deretter på ENTERE-knappen
(avhengig av landet).
Tilkoblingsmetoden for den beste HD-skjermkvaliteten vises.
Trykk på ENTERE-knappen.
VHF/UHF-antenne
Kabel
eller
ANT OUT
POWER
P
Norsk
7

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: