Download  Print this page

Advertisement

Grundlæggende funktioner
Kanaler: Viser kanallisten i henhold til kanaltype.
*
Mine kanaler: Viser kanalens gruppe.
Planlagt: Viser alle de programmer, der er reserveret pt.
Brug af farveknapperne med Kanaladministrat.
x
Rød (Antenne): Skifter mellem Luft eller Kabel.
x
Grøn (Zoom): Forstørrer eller formindsker
B
kanalnummeret.
x
Gul (Vælg): Vælger flere kanallister. Vælg de
ønskede kanaler, og tryk på den gule knap for
at indstille alle de valgte kanaler på samme tid.
Symbolet c vises til venstre for de valgte kanaler.
x
Blå (Sorter): Skifter listerækkefølgen efter
kanalnavn eller kanalnummer.
x
k(Side): Flytter til næste eller forrige side.
x
T (Værktøjer): Viser funktionsmenuen
Kanaladministrat.. (Funktionsmenuerne kan variere
alt efter situationen).
Ikoner i kanalstatusdisplayet
Ikoner
Handlinger
En analog kanal.
A
En kanal er valgt.
c
En kanal der er indstillet som en favorit.
*
Et program der aktuelt udsendes.
(
En låst kanal.
\
Et reserveret program.
)
¦
Brug af favoritkanaler
Mine kanaler
*
(i Kanaladministrat.)
Viser alle favoritkanaler.
■ Rediger mine kanaler
valgte kanaler til den ønskede Mine kanaler-gruppe.
Symbolet "*" vises, og kanalen indstilles som
Mine kanaler.
1. Vælg en kanal, og tryk på knappen TOOLS.
2. Tilføj eller slet en kanal i mine kanalgrupper, som du
vil have blandt 1, 2, 3 og 4.
x
Du kan vælge en eller flere grupper.
3. Efter at du har ændret denne indstilling, kan du få
vist kanallisten for hver gruppe i Mine kanaler.
12
Dansk
t
: Du kan indstille de
Alle
Tv
Radio
Data/andet
Analog
Luft
Antenne
B
Zoom
Kanalliste
Du kan se alle de kanaler, der er søgt efter.
Menuen Kanal
¦
Returnering af kanaler
Antenne (Luft / Kabel)
Inden dit tv kan gemme de tilgængelige kanaler, skal du
angive den type signalkilde, der er sluttet til tv'et (f.eks. et
luft- eller et kabelsystem).
Land
Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast din
fircifrede PIN-kode.
■ Digital kanal: Skift land for digitale kanaler.
■ Analog kanal: Skift land for analoge kanaler.
Auto-lagring
Scanner automatisk efter en kanal og lagrer den i tv'et.
Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke
nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede
programnumre. Hvis en kanal er låst med funktionen
Børnesikring, vises vinduet til indtastning af PIN-
koden.
■ Antennekilde (Luft / Kabel): Vælg den antennekilde,
der skal gemmes.
c 1
1futech
2
* 24ore.tv
15
abc1
r
Rediger Mine kanaler
Lås
3
BBC World
Timer Oversigt
23
bid-up.tv
Rediger kanalnummer
33
Boonerang
Slet
32
Cartoon Nwk
Vælg alle
5
Class News
d
4
\ Coming Soon
27
Discovery
Vælg
Sorter k Side T Værktøjer
CH LIST
t

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: