Download  Print this page

Advertisement

Hvis du har spørgsmål til dit tv, så se først i denne liste.
com", og klik på Support, eller kontakt Kundeservice, som angivet på bagsiden af denne vejledning.
Spørgsmål
Billedkvalitet
Tv-billedet er ikke så flot, som det var i
butikken.
Billedet er forvrænget: makroblokke, små
blokke, prikker, pixelering
Farven er forkert eller mangler.
Dårlig farve eller lysstyrke.
Der er en prikket linje langs skærmens
kant.
Billedet er i sort-hvid.
Når du skifter kanal, fryser billedet, eller det
forvrænges eller forsinkes.
Lydkvalitet
Der er ingen lyd, eller lyden er for lav ved
den maksimale lydstyrke.
Billedet er godt, men der er ingen lyd.
Højttalerne udsender en uacceptabel lyd.
Fejlfinding
Hvis ingen af disse fejlfindingstips gælder, besøg da "www.samsung.
Løsninger og forklaringer
Start med at udføre en Billedtest for at sikre, at dit tv viser et korrekt testbillede.
(gå til
MENU
- Support - Selvdiagnose - Billedtest) (s. 20)
Hvis testbilledet vises korrekt, kan den ringe billedkvalitet skyldes kilden eller signalet.
Hvis du har en analog kabel/set-top-boks, skal du opgradere til en digital set-top-boks. Brug HDMI-
eller komponentkabler for at levere HD-billedkvalitet (High Definition).
Kabel/satellitabonnenter: Prøv HD-stationer fra kanaloversigten.
Antennetilslutning: Prøv HD-stationer, når du har udført en automatisk programsøgning.
Mange HD-kanaler har indhold, der er opskaleret fra SD (Standard Definition).
Juster kabel/set-top-boksens videoudgangsopløsning til 1080i eller 720p.
Sørg for at se tv ved den mindste anbefalede afstand baseret på signalstørrelsen og -definitionen.
Komprimering af videoindhold kan skabe billedforvrængning, specielt ved billeder med hurtige
bevægelser, som f.eks. sport og actionfilm.
Lavt signalniveau eller dårlig kvalitet kan medføre billedforvrængning. Dette er ikke et tv-problem.
Hvis du anvender en komponentforbindelse, skal du sørge for, at komponentkablerne er sluttet til de
korrekte stik. Forkerte eller løse forbindelser kan medføre farveproblemer eller en tom skærm.
Juster indstillingerne for Billede i tv-menuen. (gå til tilstanden Billede / Farve / Lysstyrke /
Skarphed) (s. 14)
Juster indstillingen Energibesparelse i menuen TV. (gå til
Energibesparelse) (s. 14)
Prøv at nulstille billedet for at vise standardbilledindstillinger. (gå til
(s. 16)
Hvis billedstørrelsen er indstillet til Skærmtilpasning, skal den ændres til 16:9 (s. 15).
Skift opløsningen på kabel/set-top-boksen.
Hvis du bruger en AV-komponentindgang, skal du tilslutte videokablet (gult) til det grønne stik på
Component Input 1 på tv'et.
Hvis sluttet til en kabelboks, så prøv at nulstille kabelboksen. Gentilslut strømkablet, og vent, indtil
kabelboksen genstarter. Det kan tage op til 20 minutter.
Indstil kabelboksens opløsning til 1080i eller 720p.
Start med at udføre en Lydtest for at bekræfte, at dit tv's lyd fungerer korrekt.
(gå til
MENU
- Support - Selvdiagnose - Lydtest) (s. 20)
Hvis lyden er i orden, kan lydproblemet skyldes kilden eller signalet.
Kontroller lydstyrken af den eksterne enhed, som er tilsluttet dit tv.
Sæt indstillingen Vælg højttaler til Tv-højttaler i lydmenuen (s. 17).
Hvis du bruger en ekstern enhed, skal du sørge for, at lydkablerne er tilsluttet de korrekte
lydindgangsstik på tv'et.
Hvis du bruger en ekstern enhed, skal du kontrollere indstillingen på enhedens lydudgang (du skal
måske ændre kabelboksens lydindstilling til HDMI, hvis du har tilsluttet en HDMI til dit tv).
Hvis du anvender et DVI-til-HDMI-kabel, skal du anvende et separat lydkabel.
Hvis dit tv har et stik til hovedtelefon, skal du sikre, at der ikke er noget tilsluttet i stikket.
Kontroller kabeltilslutningerne. Sørg for, at videokablerne ikke er sluttet til en lydindgang.
Kontroller signalstyrken for antenne- eller kabelforbindelser. Lav signalstyrke kan medføre
lydforvrængning.
MENU
- Billede - Økoløsning -
MENU
- Billede - Billednulstilling)
Dansk
35

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: