Download  Print this page

Advertisement

Komma igång
Slår på och stänger av TV:n
Få direkt åtkomst till kanaler.
Alternativt väljer du text-tv, dubbel eller
Justerar volymen.
Öppnar OSD.
Visar Media Play (USB) (s. 23).
Välj enkelt funktioner som används ofta.
Återgår till föregående meny.
De här knapparna är för kanalhantering,
Media Play (USB), etc.
Använd de här knapparna i
Media Play (USB) och
Anynet+ (HDMI-CEC)-lägen
(s. 23, 29).
(
: Kontrollerar inspelning för
Samsung-spelare som har Anynet+-
Sätta i batterier (batteristorlek: AAA)
6
Svenska
Översikt över fjärrkontrollen
TTX/MIX
mix.
MEDIA.P
P.MODE
funktion)
SOURCE
CH LIST
A
B
C
D
S.MODE
DUAL
SUBT.
AD
P.SIZE
OBS!
x
Använd fjärrkontrollen inom 7 meter från TV:n
x
Starkt ljus kan påverka fjärrkontrollens prestanda. Undvik
att använda den nära speciellt fluorescerande ljus och
neonskyltar.
x
Produktens färg och form kan variera beroende på modell.
Visar och väljer tillgängliga videokällor
(s. 10).
Går tillbaka till föregående kanal.
Tysta allt utgående TV-ljud.
Byter kanal.
Visar kanallistor på skärmen (s. 12).
Visar EPG-information (Electronic
Programme Guide) (s. 11).
Visar information på TV-skärmen.
Väljer menyalternativ på skärmen och
ändrar de värden som visas på menyn.
Stänger menyn.
P.MODE: Tryck för att välja bildläget
(s. 14).
S.MODE: Tryck för att välja ljudläget
(s. 16).
DUAL
f-g: Val av ljudeffekt (s. 18).
AD: Slår på och av ljudbeskrivningen
(inte tillgängligt på alla platser) (s. 17).
P.SIZE: Väljer bildstorlek (s. 15).
SUBT.: Visar digital textning (s. 19).

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: