Download  Print this page

Advertisement

Övrig information
Problem
Ingen bild, ingen video
Det går inte att slå på TV:n.
TV:n slås av automatiskt.
Det finns ingen bild/video.
RF-anslutning (kabel/antenn)
TV:n tar inte emot alla kanaler.
Bilden blir förvriden: makroblock, små
block, prickar, pixligt
PC-anslutning
Meddelandet "Ej tillgängligt läge" visas.
Videon är bra, men det hörs inget ljud.
Övrigt
Bilden går inte att visa på helskärm.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Plasma-tv:n avger ett brummande ljud.
Problem med bildskärmsbränning.
36
Svenska
Lösningar och förklaringar
Se till att strömsladden sitter i ordentligt i vägguttaget och TV:n.
Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.
Prova att trycka på POWER-knappen på TV:n för att se till problemet inte ligger i fjärrkontrollen. Om
TV:n slås på ska du se avsnittet "Fjärrkontrollen fungerar inte" nedan.
Kontrollera om Sovtimer är inställd på Av i menyn Inställning (s. 18).
Om det finns en anslutning mellan TV och dator ska du kontrollera datorns ströminställningar.
Se till att strömsladden sitter i ordentligt i vägguttaget och TV:n.
När du tittar på TV via en antenn- eller kabelanslutning slås TV:n av efter 10 ~ 15 minuter om det
saknas signal.
Kontrollera kabelanslutningarna (ta ur och koppla in alla kablar på TV:n och de externa enheterna).
Ställ in din externa enhets (kabel-/digital-tv-box, DVD, Blu-ray etc) videoutgång för att matcha
anslutningarna till TV-ingången. Om exempelvis en utgång för en extern enhet är HDMI, ska den
anslutas till en HDMI-ingång på TV:n.
Se till att de anslutna enheterna är påslagna.
Se till att välja TV:ns rätta källa genom att trycka på knappen SOURCE på TV:ns fjärrkontroll.
Se till att antennkabeln är korrekt ansluten.
Försök med Plug & Play (initial installation) för att lägga till tillgängliga kanaler i kanallistan. Gå till
- Inställning - Plug & Play (initial inställning) och vänta på att alla tillgängliga kanaler ska
MENU
lagras (s. 7).
Verifiera att antennen sitter rätt placerad.
Komprimering av videoinnehåll kan orsaka att bilden förvrids, speciellt på snabbt rörliga bilder, såsom
idrott och actionfilmer.
Låg signal kan orsaka förvriden bild. Det här är inte ett problem med TV:n.
Ställ in datorns utgående upplösning och frekvens så att det matchar upplösningen som stöds av
TV:n (s. 22).
Om du använder en HDMI-anslutning ska du kontrollera ljudutgångsinställningen på din dator.
HD-kanaler har svarta streck på båda sidor om skärmen vid visning av uppskalat SD-innehåll (4:3).
Svarta streck uppe och nere visas på filmer som har bildförhållande som skiljer sig från din TV.
Justera alternativet för bildstorlek på din externa enhet eller TV till helskärm.
Byt fjärrkontrollens batterier och sätt polerna (+/–) åt rätt håll.
Rengör sensorns sändningsfönster på fjärrkontrollen.
Prova att rikta fjärrkontrollen direkt mot TV på 5~6 fots avstånd.
Plasma-tv avger vanligen ett mjukt brummande ljud. Det är normalt. Det orsakas av elektrisk laddning
som används för att skapa bilder på skärmen.
Om det brummande ljudet är högt kan du ha ställt in tv:ns ljusstyrka för högt. Ställ in ljusstyrkan på en
lägre nivå.
Du kan också höra ett högt brummande ljud på baksidan om baksidan av din plasma-tv är för nära
väggen eller en annan hård yta. Ta ur och koppla in anslutningskablarna igen.
Felaktig väggmontering kan orsaka oljud.
För att minimera risken för bildskärmsinbränning är den här enheten utrustad med teknik för
inbränningsskydd. Pixelväxlingsteknik gör att du kan ställa in bildrörelsen upp/ned (vertikala linjer) och
sida/sida (horisontala punkter).

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: