Download  Print this page

Advertisement

¦
Aflytning via en modtager
Du kan høre lyden via en modtager (dvs. hjemmebiografen) i stedet for Tv-højttaler.
1. Vælg Modtager, og indstil til Til.
2. Tryk på knappen
for at afslutte.
EXIT
Hvis din modtager kun understøtter lyd, vises den måske ikke i enhedslisten.
Modtageren fungerer, når du korrekt har tilsluttet stikket Optical IN på modtageren til stikket
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Når modtageren (dvs. hjemmebiografen) er indstillet til Til, kan du høre lyd via tv'ets optiske stik. Når tv'et viser et
DTV-signal (luft), udsender tv'et 5.1 kanals lyd til modtageren. Når kilden er en digital komponent, som f.eks. en
dvd, og er sluttet til tv'et via HDMI, udsendes der kun 2 kanals lyd fra modtageren.
BEMÆRK
x
Du kan kun styre Anynet+ enheder ved hjælp af tv'ets fjernbetjening og ikke på knapperne på tv'et.
x
Tv-fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke under visse omstændigheder. Er det tilfældet, skal du vælge Anynet+
enheden igen.
x
Anynet+ funktionerne fungerer muligvis ikke med andre producenters produkter.
¦
Fejlfinding af Anynet+
Problem
Anynet+ fungerer ikke.
Jeg vil starte Anynet+.
Jeg vil afslutte Anynet+.
Meddelelsen "Tilslutter til Anynet+
enhed..." vises på skærmen.
Anynet+ enheden afspiller ikke.
Den tilsluttede enhed vises ikke.
Tv-programmet kan ikke optages.
Tv-lyden udsendes ikke gennem
modtageren.
på tv'et.
Mulig løsning
Kontroller, om enheden er en Anynet+ enhed. Anynet+ systemet understøtter kun Anynet+ enheder.
Tilslut kun én modtager (hjemmebiograf).
Kontroller, om Anynet+ enhedens netledning er tilsluttet korrekt.
Kontrollér Anynet+ enhedens video / lyd / HDMI-kabeltilslutninger.
Kontroller, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til Til i indstillingsmenuen Anynet+.
Kontroller, om tv-fjernbetjeningen er i tilstanden TV.
Kontroller, om det er Anynet+ uden fjernbetjening.
Anynet+ virker ikke i visse situationer. (Søgning efter kanaler, betjening af Media Play (USB) eller Plug & Play
(første opsætning) osv.)
Når du tilslutter eller fjerner HDMI-kablet, skal du huske at søge efter enheder igen eller slukke og tænde for
tv'et igen.
Kontroller, om funktionen Anynet+ på Anynet+ enheden er aktiveret.
Kontroller, om Anynet+ enheden er sluttet korrekt til tv'et, og kontroller, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet
til Til i menuen Indstillinger for Anynet+.
Tryk på knappen
TOOLS
for at få vist menuen Anynet+, og vælg den ønskede menu.
Vælg Se tv i menuen Anynet+.
Tryk på knappen SOURCE på tv'ets fjernbetjening, og vælg en ikke-Anynet+ enhed.
Tryk på
P
> / < og
PRE-CH
ikke er tilsluttet en Anynet+ enhed med indbygget tuner.)
Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når du konfigurerer Anynet+ eller skifter til en visningstilstand.
Brug fjernbetjeningen, når Anynet+ indstillingerne eller skiftet til visningstilstand er udført.
Du kan ikke bruge afspillefunktionen, når Plug & Play (første opsætning) er i gang.
Kontroller, om enheden understøtter Anynet+ funktioner.
Kontrollér, hvorvidt HDMI-kablet er tilsluttet korrekt.
Kontroller, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til Til i indstillingsmenuen Anynet+.
Scan efter Anynet+ enheder igen.
Du kan kun tilslutte en Anynet+ enhed med HDMI-kablet. Visse HDMI-kabler understøtter muligvis ikke
Anynet+ funktioner.
Hvis det afbrydes på grund af en unormal situation, såsom frakobling af HDMI-kablet eller netledningen eller et
strømudfald, skal du gentage scanningen efter enheder.
Kontroller, om antennestikket på optageenheden er tilsluttet korrekt.
Tilslut det optiske kabel mellem tv'et og modtageren.
for at skifte til tilstanden TV. (Bemærk, at kanalknappen kun fungerer, når der
31
Dansk

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: