Download  Print this page

Advertisement

Avancerade funktioner
Anynet+ Meny
Anynet+-menyn ändras beroende på typ och status för Anynet+-enheter som är anslutna till TV:n.
Anynet+ Meny
Visa TV
Enhetslista
(device_name) MENU
(device_name) INFO
Spelar in: (*recorder)
Stoppa insp.: (*recorder)
Mottagare
Om mer än en inspelningsenhet är ansluten visas de som (*recorder) och om bara en inspelningsenhet är ansluten visas den
som (*device_name).
¦
Installera Anynet+
■ Inställning
Anynet+ (HDMI-CEC) (Av / På): Om du vill använda funktionen Anynet+ måste Anynet+ (HDMI-CEC) vara inställt på På.
När "Anynet+ (HDMI-CEC)" är avaktiverad, avaktiveras även alla Anynet+-relaterade uppgifter.
Autoavstängning (Ja / Nej): Stänger av en Anynet+-enhet automatiskt när TV:n slås av.
Den aktiva källan på TV:ns fjärrkontroll måste vara inställd på TV för att använda funktionen Anynet+.
Även om en extern enhet spelar in kan den slås av.
¦
Växla mellan Anynet+ -enheter
1. Anynet+-enheterna som är anslutna till TV:n listas.
Om du inte kan hitta en enhet du vill ha trycker du på den röda knappen för att uppdatera listan.
2. Välj en enhet och tryck på ENTERE-knappen. Du kan växla till den valda enheten.
Endast när du ställer in Anynet+ (HDMI-CEC) till På i menyn Applikation så visas Enhetslista.
x
Växling till vald enhet kan ta upp till 2 minuter. Du kan inte avbryta åtgärden under växlingen.
x
Om du har valt en extern ingångskälla genom att trycka på
Kontrollera att du växlar till en Anynet+-enhet genom att använda Enhetslista.
¦
Spelar in
Du kan göra en inspelning av ett TV-program genom att använda en Samsungspelare.
1. Välj Spelar in.
När det finns mer än två inspelningsenheter.
x
När flera inspelningsenheter är anslutna, visas inspelningslistorna. Välj en inspelningsenhet i Enhetslista.
Om inspelningsenheten inte visas ska du välja Enhetslista och trycka på den röda knappen för att söka efter
enheter.
2. Tryck på EXIT-knappen när du vill avsluta.
Du kan spela in källströmmar genom att välja Spelar in: (device_name).
Om du trycker på knappen � (REC) spelas det in som du tittar på. Om du tittar på film från en annan enhet
spelas filmen från enheten in.
Kontrollera före inspelning om antennen är korrekt ansluten till inspelningsenheten. För att korrekt ansluta en
antenn till en inspelningsenhet, se bruksanvisningen för inspelningsenheten.
30
Svenska
Beskrivning
Ändrar Anynet+-läget ändras till TV-sändningsläge.
Visar Anynet+-enhetslistan.
Visar anslutna enhetsmenyer. Om exempelvis en DVD-spelare är ansluten visas skivmenyn
för DVD-spelaren.
Visar anslutna spelningsmenyer. Om exempelvis en DVD-spelare är ansluten visas
spelningsmenyn för DVD-spelaren.
Startar inspelning omedelbart med inspelningsenheten. (Det här är endast tillgängligt för
enheter som stöder inspelningsfunktionen.)
Stoppa insp.
Ljud spelas genom mottagaren.
SOURCE
kan du inte använda Anynet+-funktionen.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: