Download  Print this page

Samsung ps42c450b1w User Manual Page 50

Hide thumbs

Advertisement

Anslutningar
Ändra ingångskällan
Källista
Används för att välja TV eller en extern
ingångskälla såsom DVD/Blu-ray-spelare/
kabel-tv-box/STB satellitmottagare.
■ TV / Ext. / AV / Component /
HDMI1/DVI / HDMI2 / USB
I Källista markeras anslutna
ingångar.
Ext. är alltid aktiverade.
Grundfunktioner
TTX/MIX
Navigera i menyerna
Innan du använder TV:n ska du följa stegen nedan för att
bekanta dig med hur du navigerar i menyn och välja och
ändra olika funktioner.
MEDIA.P
1
2
3
A
1 MENU-knapp: Visar skärmmenyn.
S.MODE
2 ENTERE / Pilknapp: Flytta markören och markera en
post. Bekräfta inställningen.
P.MODE
3 RETURN-knapp: Återgår till föregående meny.
4 EXIT-knapp: Stänger skärmmenyn.
10
Svenska
SOURCE
SOURCE
CH LIST
HDMI
4
B
C
D
SLEEP
DUAL
P.SIZE
E.SAVING
Ändra namn
■ VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB /
AV-mottagare / Spel / Videokamera / PC / DVI PC /
DVI-enheter / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA:
Namnge den enhet som är ansluten till insignalingången
för att det skall bli lättare för dig att välja ingångskälla.
När du ansluter en HDMI/DVI-kabel till porten
HDMI IN 1(DVI)
ska du ställa in porten till DVI PC och
DVI-enheter äge under Ändra namn.
Hur används OSD (On Screen Display)
Det tillgängliga steget kan variera beroende på vald meny.
1
Huvudmenyns alternativ visas på
MENU
m
skärmen:
Bild, Ljud, Kanal, Inställning,
Ingångar, Applikation, Support.
2
▲ / ▼
Välj en ikon med knappen
▲ eller ▼.
3
ENTER
Tryck på ENTERE för att gå till
E
undermenyn.
4
▲ / ▼
Välj önskad undermeny men
knapparna ▲ och ▼.
5
◄ / ►
Ändra värdet på en post med
knappen ◄ eller ►. Hur OSD
ändras kan variera beroende på
vald meny.
6
ENTER
Tryck på ENTERE för att slutföra
E
konfigureringen.
7
Tryck på EXIT.
EXIT
e

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: