Download  Print this page

Advertisement

Produktets farge og utforming kan variere, avhengig av modell.
Høyttalere
SOURCEE
MENU
Y
z
Strømindikator
P (På/Av)
Sensor for fjernkontroll
Standbymodus
Ikke la TV-en stå i standby-modus i lang tid (for eksempel når du er på ferie). Det forbrukes fremdeles litt elektrisk strøm selv
når På/Av-knappen er slått av. Det er best å koble fra strømledningen.
Oversikt over kontrollpanelet
Veksler mellom alle de tilgjengelige inndatakildene. På skjermmenyen bruker du denne
knappen slik du ville bruke ENTERE-knappen på fjernkontrollen.
Viser en skjermmeny med oversikt over TV-ens funksjoner.
Justerer volumet. I skjermmenyen bruker du Y-knappene slik du ville brukt
◄ og ► på fjernkontrollen.
Endrer kanalene. I skjermmenyen bruker du z-knappene slik du ville brukt
▼ og ▲ på fjernkontrollen.
Blinker og slukker når strømmen er på, og lyser i standbymodus.
Slår TV-en på og av.
Rett fjernkontrollen mot dette punktet på TV-en.
Strømindikator
Sensor for fjernkontroll
Norsk
5

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: