Download  Print this page

Advertisement

Nyt bilder, musikk og/eller filmfiler som er lagret på
MEDIA.P
en USB MSC-enhet (Mass Storage Class).
¦
Koble til en USB-enhet
1. Slå på TV-en.
2. Koble en USB-enhet med bilde-, musikk- og/eller filmfiler til USB-kontakten på
siden av TV-en.
3. Når en USB-enhet er koblet til TV-en, vises et vindu. Deretter kan du velge
Media Play.
Den fungerer kanskje ikke som den skal med ulisensierte multimediefiler.
Viktig informasjon før du bruker Media Play (USB)
x
MTP (overføringsprotokoll for media) støttes ikke.
x
Filsystemet støtter FAT16, FAT32 og NTFS.
x
Enkelte typer digitale kameraer med USB-tilkobling er kanskje ikke kompatible med denne TV-en.
x
Media Play støtter bare USB MSC-enheter (Mass Storage Class). MSC er en lagringsklasse kun for lagring og flytting
av filer. Eksempler på MSC er minnepinner, Flash-minnekortlesere og USB HDD (USB HUB støttes ikke.) Enheter skal
kobles direkte til TV-ens USB-port.
x
Før du kobler enheten til TV-en bør du ta sikkerhetskopi av filene for å hindre skader eller tap av data. SAMSUNG er
ikke ansvarlig for skade på datafiler eller tap av data.
x
Koble en USB HDD til den dediserte porten, USB-porten.
x
Ikke koble fra USB-enheten mens den laster.
x
Jo høyere bildeoppløsningen er, jo lenger tid tar det å vise det på skjermen.
x
Den maksimalt støttede JPEG-oppløsningen er 15360X8640 piksler.
x
For filer som ikke støttes eller som er skadet, vises meldingen "Filformatet støttes ikke".
x
Hvis filene er sortert etter Enkel visning, kan opptil 1000 filer vises i hver mappe.
x
MP3-filer med DRM som har blitt lastet ned fra en side som ikke er gratis, kan ikke spilles. DRM (Digital Rights
Management, digital rettighetsadministrasjon) er en teknologi som støtter oppretting av innhold, distribuering og
administrering av innholdet på en integrert og omfattende måte, inkludert beskyttelse av rettighetene og interessene
til innholdsleverandørene, forhindring av ulovlig kopiering av innholdet samt administrering av fakturering og oppgjør.
x
Hvis mer enn 2 PTP-enheter er koblet til, kan du bare bruke én om gangen.
x
Hvis mer enn to MSC-enheter er koblet til, kan det hende at noen av dem ikke blir gjenkjent. Hvis en USB-enhet
krever mye strøm (mer enn 500 mA eller 5 V), kan det hende at den ikke støttes.
Media Play
MediaPlay
Videoer
SUM
Bytt enhet
Vis enheter E Enter R Tilbake
USB-stasjon
Norsk
TV-sidepanel
23

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: