Download  Print this page

Advertisement

Avancerade funktioner
x
Om ett varningsmeddelande om överspänning visas när du ansluter eller använder en USB-enhet kanske enheten
inte känns igen eller inte fungerar som den ska.
x
Om TV:n inte har haft någon ingång under tidsinställning i Tid för autoskydd, så slås skärmsläckaren på.
x
Energisparläget för vissa hårddiskar kan avaktiveras automatiskt när de ansluts till TV:n.
x
Om en USB-förlängningskabel används kanske USB-enheten inte identifieras eller så kanske filerna på enheten inte
läses.
x
Om en USB-enhet som är ansluten till TV:n inte identifieras, fillistan på enheten är korrupt eller en fil i listan inte spelas
ansluter du USB-enheten till datorn, formaterar enheten och kontrollerar anslutningen.
x
Om en fil som raderas från datorn hittas när Media Play körs använder du funktionen "Töm papperskorgen" på datorn
för att permanent radera filen.
¦
Bildskärm
Gå till filen du vill ha med pilknapparna upp/ned/höger/vänster och tryck sedan på knappen ENTERE eller � (Spela upp).
Filen spelas upp.
Stöder Visa enheter och Hem på hemsidan för Media Play.
Information:
Du kan säkerställa det valda
filnamnet och antalet filer samt
sidan.
Avsnittet för att sortera lista:
Visar sorteringsstandard.
Sorteringsstandard varierar
beroende på innehåll.
24
Svenska
Videor
/Movie 01.avi
Movie 01.avi
Jan.10.2010
Movie 03.avi
Jan.10.2010
Movie 05.avi
Jan.10.2010
Movie 07.avi
Jan.10.2010
Movie 09.avi
Jan.10.2010
SUM
Ändra enhet
Knappanvändning
Röd (Ändra enhet): Väljer en ansluten enhet.
B
Grön (Inställning): Ställer in filinställning. (stöds ej i grundvyn)
Gul (Välj): Markerar flera filer från fillistan. Valda filer markeras med en symbol
Blå (Sortera): Markerar sorteringslistan.
T Verktyg: Visar alternativmenyn.
När du använder knappen � (REW) eller µ (FF) kan fillistan flytta till nästa eller föregående sida.
Sida
1/1
Movie 02.avi
Jan.10.2010
Movie 04.avi
Jan.10.2010
Movie 06.avi
Jan.10.2010
Movie 08.avi
Jan.10.2010
Movie 10.avi
Jan.10.2010
Välj
Sorterar T Verktyg
Fillistavsnitt:
Du kan bekräfta filer och
grupper som sorteras enligt
kategori.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: