Download  Print this page

Advertisement

■ Sort tone (Fra / Mørk / Mørkere / Mørkest): Vælg det
mørkeste niveau for at justere skærmdybden.
■ Dynamisk kontrast (Fra / Lav / Medium / Høj):
Justerer skærmens kontrast.
■ Gamma: Justerer farveintensiteten af den primære farve.
■ Kun RGB-tilstand (Fra / Rød / Grøn / Blå): Du
kan justere Farve eller Tone for rød, grøn eller
blå for billedet fra en ekstern enhed (dvd-afspiller,
hjemmebiograf osv.).
■ Farverum (Auto / Indbygget): Justerer det tilgængelige
farveområde for at oprette billedet.
■ Hvidbalance: Justerer farvetemperaturen for at få et
mere naturligt billede.
Tilpas - rød / Tilpas - grøn / Tilpas - blå: Justerer
mørkheden af hver farve (rød, grøn, blå).
Tilpas + rød / Tilpas + grøn / Tilpas + blå: Justerer
lysstyrken af hver farve (rød, grøn, blå).
Nulstil: Nulstiller Hvidbalance til standardindstillingerne.
■ Hudfarve: Fremhæver den lyserøde farve i "hudfarven".
■ Kantforbedring (Fra / Til): Fremhævet motivets
afgrænsninger.
Billedindstillinger
Billedindstillinger
Farvetone
Størrelse
Skærmtilstand
Digitalt støjfilter
MPEG-støjfilter
HDMI, sort niveau
Film
■ Farvetone (Kold / Normal / Varm1 / Varm2)
Varm1 eller Varm2 deaktiveres, når billedtilstanden er
Dynamisk.
Indstillinger kan justeres og lagres for hver ekstern
enhed, der er tilsluttet en indgang til tv'et.
: Normal
: Auto - Bred
: 16:9
: Auto
: Auto
: Normal
: Fra
U Flyt
E Enter R Retur
■ Størrelse: Du kan måske også
indstille skærmstørrelsen i din kabel/
satellitboksmodtager. Men vi anbefaler
kraftigt, at du bruger 16:9-formatet det
meste af tiden.
Auto - Bred: Justerer automatisk
billedstørrelsen til billedformatet 16:9.
16:9 : Justerer billedstørrelsen til 16:9 for dvd'er eller
tv-udsendelser i bredformat.
Zoom (bred): Forstørrer billedstørrelsen mere end 4:3.
Justerer positionen ved hjælp af knapperne
▲, ▼.
Zoom: Forstørrer 16:9-billeder lodret, så de passer til
skærmstørrelsen.
Justerer positionen eller størrelsen ved hjælp af
knappen ▲, ▼.
4:3 : Standardindstillingen for en film eller normal tv-
udsendelse.
Du må ikke se fjernsyn i 4:3-format for længe
ad gangen. Kanter, der vises til venstre, højre
og på midten af skærmen kan forårsage
billedindbrændning, som ikke dækkes af
garantien.
Skærmtilpasning: Viser det komplette billede uden
nogen afskæring, når der tilføres HDMI-signaler
(720p/1080i/1080p) eller Komponentsignaler
(1080i/1080p).
BEMÆRK
x
Afhængigt af indgangskilden kan indstillingerne for
billedstørrelsen variere.
x
De tilgængelige elementer afhænger af den valgte
tilstand.
x
Indstillinger kan justeres og lagres for hver ekstern
enhed, der er tilsluttet en indgang til tv'et.
x
Når du har valgt Skærmtilpasning i tilstanden HDMI
(1080i/1080p) eller Komponent (1080i/1080p):
Justerer Position eller Størrelse ved hjælp af
knappen ▲, ▼, ◄, ►.
x
Hvis du bruger funktionen Skærmtilpasning med
HDMI 720p input, afskæres én linje øverst, nederst
og til højre og venstre som ved Overscan-funktionen.
■ Skærmtilstand (16:9 / Zoom (bred) / Zoom / 4:3): Kun
tilgængelig, når billedstørrelsen er indstillet til
Auto - Bred. Du kan bestemme det ønskede
billedstørrelse i henhold til 4:3 WSS (Wide Screen
Service) eller som den oprindelige størrelse. Alle lande i
Europa kræver forskellige billedstørrelser.
Ikke tilgængelig i tilstandene Component eller
HDMI.
■ Digitalt støjfilter (Fra / Lav / Medium / Høj / Auto /
Auto visualisering): Hvis tv-stationens signal er svagt,
kan der fremkomme statisk støj og skyggeeffekter på
skærmen. Vælg en af indstillingerne, indtil den bedste
billedkvalitet vises.
Auto visualisering: Når du skifter mellem analoge
kanaler, vises intensiteten af det aktuelle signal, og
skærmens støjfilter defineres.
Kun tilgængelig for analoge kanaler.
P.SIZE
15
Dansk

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: