Download  Print this page

Advertisement

■ Svärta (Av / Mörk / Mörkare / Mörkast): Välj
svärtningsnivå för att ändra skärmdjupet.
■ Dynamisk kontrast (Av / Låg / Medium / Hög): Justera
skärmens kontrast.
■ Gamma: Ändrar primärfärgernas intensitet.
■ Läget Endast RGB (Av / Röd / Grön / Blå): Du kan
ändra Färg eller Ton (G/R) för Röd, Grön eller Blå för
bilden från en extern enhet (DVD-spelare, hemmabio,
etc.).
■ Färgområde (Auto / Ursprunglig): Ändra den färgrymd
som finns för att skapa bilden.
■ Vitbalans: Ändra färgtemperaturen för mer naturlig bild.
R-Offset / G-Offset / B-Offset: Ändra respektive färgs
(röd, grön, blå) djup.
R-Gain / G-Gain / B-Gain: Ändra respektive färgs (röd,
grön, blå) ljusstyrka.
Återställ: Återställer Vitbalans till standardvärdena.
■ Hudfärg: Förstärker rosa "Hudfärg"
■ Kantförbättring (Av / På): Förstärker objektets kanter.
Bildalternativ
Bildalternativ
Färgton
Storlek
Skärmläge
Filter för dig. brus
MPEG-brusfilter
HDMI svärta
Filmläge
■ Färgton (Sval / Normal / Varm1 / Varm2)
Varm1 och Varm2 avaktiveras när bildläget är
Dynamisk.
Inställningarna kan ändras och lagras för varje extern
enhet som är ansluten till en ingång på TV:n
: Normal
: Auto Wide
: 16:9
: Auto
: Auto
: Normal
: Av
E Enter R Tillbaka
UFlytta
■ Storlek: Kabel-TV-boxen/satellitmottagaren
kan ha en egen uppsättning
skärmstorlekar. Dock rekommenderar vi att
du använder läget 16:9 för det mesta.
Auto Wide: Justerar automatiskt
bildstorleken till förhållandet 16:9.
16:9 : Justerar bildstorleken till 16:9 för
DVD eller bredbildssändningar.
Wide Zoom: Förstorar bildstorleken mer än 4:3.
Ändrar Position genom att använda knapparna
▲, ▼.
Zoom: Förstorar bredbild i storleken 16:9 vertikalt för att
anpassas till skärmstorleken.
Ändrar Position eller Storleken genom att
använda knapparna ▲, ▼.
4:3 : Standardinställningen för en film eller normal
sändning.
Titta inte för läge i formatet 4:3. Spår av kanter
som visas till vänster, höger och i mitten på
skärmen kan brännas in i skärmen och det täcks
inte av garantin.
Anpassa t. skärm: Visar hela bilden utan att beskära när
insignalen HDMI (720p/1080i/1080p) eller Component
(1080i/1080p) används.
OBS!
x
Alternativen för bildstorleken kan variera beroende
på storleken på källan för indata.
x
De tillgängliga alternativen kan variera beroende på
valt läge.
x
Inställningarna kan ändras och lagras för varje extern
enhet som är ansluten till en ingång på TV:n
x
Efter att du valt Anpassa t. skärm i läget HDMI
(1080i/1080p) eller Component (1080i/1080p):
Ändrar Position eller Storlek genom att använda
knapparna ▲, ▼, ◄, ►.
x
Om du använder funktionen Anpassa t. skärm med
HDMI 720p-ingång kommer 1 rad att bli beskuren
överst, nederst, till vänster och till höger som i
överskanningsfunktionen.
■ Skärmläge (16:9 / Wide Zoom / Zoom / 4:3): Endast
tillgängligt när bildstorleken är inställd på Auto Wide. Du
kan bestämma önskad bildstorlek som 4:3 WSS (Wide
Screen Service) eller originalstorlek. Olika europeiska
länder kräver olika bildstorlekar.
Ej tillgängligt i läget Component eller HDMI.
■ Filter för dig. brus (Av / Låg / Medium / Hög / Auto /
Autovisualisering): Om sändningssignalen är svag kan
det uppstå störningar eller spökbilder på skärmen. Välj
vart och ett av alternativen tills du får bästa bildkvaliteten.
Autovisualisering: När du ändrar analoga kanaler, visar
intensiteten för aktuell signal och definierar skärmens
brusfilter.
Endast tillgänglig för analoga kanaler.
P.SIZE
15
Svenska

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: