Download  Print this page

Advertisement

Avanserte funksjoner
Andre begrensninger
MERK
x
Hvis det er problemer med innholdet i en kodek, vil ikke kodeken støttes.
x
Hvis informasjonen for en beholder er feilaktig og filen har feil, vil ikke beholderen kunne spilles riktig.
x
Det kan hende at lyd eller video ikke fungerer hvis innholdet har en standard bithastighet/bildehastighet over den
kompatible bilde/sek som er listet opp i tabellen over.
x
Hvis indekstabellen har feil, støttes ikke funksjonen Søk (Hopp).
Støtter opptil H.264, nivå 4.1
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 og AVCHD støttes
ikke.
GMC støttes ikke.
H.263 støttes ikke.
Spille filmfilen kontinuerlig (fortsett avspilling)
Hvis du avslutter videoavspillingsfunksjonen, kan filmen spilles av senere fra stedet der den ble stoppet.
1. Velg filmfilen du vil spille av kontinuerlig ved å trykke på ◄ eller ►
for å velge den fra fillistedelen.
2. Trykk på � (Spill av) / ENTERE-knappen.
3. Velg Spill kontinuerlig (fortsett avspilling) ved å trykke på den
blå knappen. Filmen begynner å spille der den ble stoppet.
Den blå knappen er tilgjengelig når avspillingen
gjenopptas.
Hvis funksjonen Påmin. om kont. filmavsp. er angitt til På
i menyen Innst., vises en melding når du fortsetter å spille
en filmfil.
Musikk
Spille musikk
1. Trykk på ◄ eller ► for å velge Musikk, og trykk deretter på
ENTERE-knappen i Media Play-menyen.
2. Trykk på ◄/►/▲/▼ for å velge ønsket fil på fillisten.
3. Trykk på ENTERE-knappen eller �-knappen (Spill av).
– Under musikkavspillingen kan du søke med knappene
◄ og ►.
(Spol bakover) og µ (Spol fremover) fungerer ikke under
– �
avspilling.
Viser bare filene med MP3- og PCM-filendelse. Andre
filendelser vises ikke, selv om de er lagret på samme USB-
enhet.
Hvis lyden er merkelig når du spiller MP3-filer, justerer du
Equalizer i menyen Lyd. (En overmodulert MP3-fil kan føre til et
lydproblem.)
26
Norsk
Videodekoder
Lyddekoder
Støtter opptil WMA 7, 8, 9, STD
WMA 9 PRO støtter ikke flerkanalslyd over 2 kanaler eller tapsfri
lyd.
WMA-bithastighet 22050 Hz mono støttes ikke.
00:04:03 / 00:07:38
Movie 01.avi
Spill kontinuerlig
Fortsetter avspillingen fra sist
viste scene.
Spill kontinuerlig E Pause L Hopp T Verktøy R Tilbake
SUM
I Love You
Jhon
1st Album
Pop
2010
4.2MB
01:10 / 04:02
SUM
1/1
Spilleliste
3/15
I Love you
Jhon
Music 1
No Singer
Music 2
No Singer
Music 3
No Singer
Music 4
No Singer
Music 5
No Singer
E Pause L Hopp T Verktøy R Tilbake

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: