Download  Print this page

Advertisement

Kun televisio kytketään päälle ensimmäistä kertaa, se opastaa sinua tekemään perusasetukset automaattisesti.
Esiasetus: Virtajohdon ja antennin kytkeminen.
Virtaliitin
Kun televisio kytketään päälle ensimmäistä kertaa, näytöllä näkyvät toimintaohjeet auttavat sinua perusasetusten tekemisessä.
Paina POWERP -painiketta. Plug & Play on käytettävissä vain, kun kohdan Tulo lähteeksi on asetettu televisio.
Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla punaista painiketta.
1
Kielen valitseminen
2
Myymälädemo tai
Kotikäyttö valitseminen
3
Maan valitseminen
4
Antennin valitseminen
5
Kanavan valitseminen
6
Kellon tila asettaminen
7
Aikavyöhyke
8
HD-liitäntäopas
tarkastelu
9
Nauti televisiostasi.
Jos haluat asettaa tämän toiminnon uudelleen...
Valitse Asetukset - Plug & Play (alkuasetukset). Syötä nelinumeroinen PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on "0-0-0-0". Jos haluat
muuttaa PIN-koodia, käytä Vaihda PIN -toimintoa.
Kytkeminen antenniin
Plug & Play (alkuasetukset)
Paina ensin ▲- tai ▼-painiketta ja sen jälkeen ENTERE.
Valitse haluamasi kieli kuvaruutuvalikolle (OSD).
Paina ensin ◄- tai ►-painiketta ja sen jälkeen ENTERE.
y Valitse tilaksi Kotikäyttö. Myymälädemo-tila on tarkoitettu
käytettäväksi vain myymälöissä.
y Palauta laitteen asetukset Myymälädemo-tilasta Kotikäyttö-
tilaan (vakio): Paina television äänenvoimakkuuspainiketta. Kun
äänenvoimakkuuden kuvaruutuvalikko tulee näkyviin, pidä MENU-
painiketta painettuna 5 sekuntia.
Paina ensin ▲- tai ▼-painiketta ja sen jälkeen ENTERE.
Valitse haluamasi maa. Jos valikossa ei näy haluamaasi maata, valitse Muu.
Paina ensin ▲- tai ▼ -painiketta ja sen jälkeen ENTERE.
Valitse Antenni tai Kaapeli.
Paina ensin ▲- tai ▼-painiketta ja sen jälkeen ENTERE.
Valitse tallennettava kanavalähde. Jos valitset antennilähteeksi asetuksen Kaapeli, voit
seuraavassa vaiheessa asettaa kanavien arvot (kanavataajuudet) numeroina. Saat lisätietoja
kohdasta Kanava → Autom. tallennus (p. 12).
Voit keskeyttää tallennuksen milloin tahansa painamalla ENTERE -painiketta.
Aseta Kellon tila automaattisesti tai manuaalisesti.
Valitse ▲- tai ▼-painikkeella Automaattinen ja paina sen jälkeen ENTERE.
Valitse aikavyöhyke painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sen jälkeen ENTERE.
(Maakohtainen)
Kuvaruudulla näkyy parhaan mahdollisen HD-kuvan tuottava kytkentätapa.
Paina ENTERE -painiketta.
VHF/UHF-antenni
Kaapeli
tai
ANT OUT
POWER
P
Suomi
7

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: