Download  Print this page

Advertisement

Brug af en optisk (digital) tilslutning eller hovedtelefontilslutning
Tilgængelige enheder: digitalt lydsystem, forstærker, dvd-hjemmebiograf
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
x
Når du tilslutter et digitalt lydsystem til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-stikket, skal du sænke lydstyrken på
både tv'et og systemet.
x
5.1 kanals lyd er tilgængelig, når tv'et tilsluttes en ekstern enhed, som understøtter 5.1 kanaler.
x
Når modtageren (forstærker eller hjemmebiografen) er aktiveret, kan du høre lyd via tv'ets optiske
stik. Hvis tv'et modtager et DTV-signal, udsender tv'et 5.1 kanals lyd til forstærkeren eller dvd-
hjemmebiografmodtageren. Hvis kilden er en digital komponent, som f.eks. en dvd/Blu-ray-afspiller/
kabelboks/STB-satellitmodtager (set-top-boks), og er tilsluttet til tv'et via HDMI, udsendes der kun 2 kanals
lyd fra forstærkeren eller dvd-hjemmebiografen. Hvis du vil høre 5.1-kanals lyd, skal du tilslutte det digitale
lydudgangsstik fra din dvd/Blu-ray-afspiller/kabelboks/STB-satellitmodtager direkte til en forstærker eller
hjemmebiograf.
Hovedtelefoner H: Du kan tilslutte hovedtelefonerne til udgangsstikket for hovedtelefoner på fjernsynet. Mens
hovedtelefonen er tilsluttet, deaktiveres lyden fra de indbyggede højttalere.
x
Lydfunktionen kan være begrænset, hvis du tilslutter hovedtelefonerne til tv'et.
x
Lydstyrken på hovedtelefonen og tv'et justeres separat.
TILSLUTNINGER COMMON INTERFACE-slot
Hvis du vil se betalingskanaler, skal et "CI eller CI+ CARD" være isat.
y Hvis du ikke isætter et "CI eller CI+ CARD", viser nogle kanaler
meddelelsen "Forvrænget signal".
y Clearinginformationerne omfatter et telefonnummer, et "CI eller
CI+ CARD", ID Host-ID og andre informationer og vises i ca. 2-3
minutter. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du kontakte din
serviceleverandør.
y Når konfigurationen af kanalinformationen er færdig, vises
meddelelsen "Opdatering færdig", som indikerer, at kanallisten nu
er opdateret.
BEMÆRK
x
Du skal anskaffe et "CI eller CI+ CARD" fra en lokal serviceleverandør.
x
Fjern dit "CI eller CI+ CARD" forsigtigt ved at trække det ud med fingrene, for hvis du taber dit "CI (CI+) CARD", kan
det blive beskadiget.
x
Indsæt dit "CI eller CI+ CARD" i den retning, der er markeret på kortet.
x
Placeringen af COMMON INTERFACE-slotten kan variere afhængigt af modellen.
x
"CI eller CI+ CARD" understøttes ikke i visse lande og områder. Kontakt din autoriserede forhandler.
x
Hvis du oplever problemer, skal du kontakte din serviceleverandør.
x
Isæt et "CI eller CI+ CARD", der understøtter de aktuelle antenneindstillinger. Skærmen forvrænges eller vises ikke.
Tilslutning til en lydenhed
digitalt lydsystem
OPTICAL
Dansk
9

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: