Download  Print this page

Advertisement

¦
Äänentoisto vastaanottimella
Voit kuunnella ääntä vastaanottimella (esim. kotiteatteri) TV-kaiutin sijasta.
1. Valitse Vastaanotin ja aseta tilaksi Käytössä.
2. Poistu painamalla EXIT-painiketta.
Jos vastaanottimessa on pelkkä äänentoiston tuki, se ei välttämättä näy laiteluettelossa.
Vastaanotin toimii oikein silloin, kun sen optinen tuloliitin on oikealla tavalla yhdistetty television
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Kun vastaanotin (esim. kotiteatteri) on käytössä, ääni kuuluu television optisen liitännän kautta. Kun televisio
toistaa DTV-signaalia (antenni), se lähettää kotiteatterivastaanottimelle 5.1-kanavaista ääntä. Kun lähteenä on
digitaalinen komponentti, kuten DVD-laite, joka on kytketty televisioon HDMI-liitännällä, vastaanottimesta kuuluu
vain kaksikanavaista ääntä.
HUOMAUTUS
x
Anynet+-laitteita voi ohjata vain television kaukosäätimellä, ei television painikkeilla.
x
Television kaukosäädin ei välttämättä toimi tietyissä olosuhteissa. Jos näin käy, valitse Anynet+-laite uudelleen.
x
Anynet+-toiminnot eivät toimi toisten valmistajien tuotteiden kanssa.
¦
Anynet+:n vianmääritys
Ongelma
Anynet+ ei toimi.
Haluan käynnistää Anynet+-
järjestelmän.
Haluan poistua Anynet+-
järjestelmästä.
Kuvaruudulle ilmestyy viesti:
"Muodostetaan yhteyttä Anynet+-
laitteeseen..."
Anynet+-laitteen toisto ei toimi.
Kytketty ulkoinen laite ei näy
valikossa.
Televisio-ohjelman tallennus ei
onnistu.
Televisio-ohjelman ääni ei kuulu
vastaanottimen kautta.
-liittimeen.
Ratkaisutapoja
Tarkista, onko kytketty laite Anynet+-laite. Anynet+-järjestelmä tukee vain Anynet+-laitteita.
Kytke ainoastaan yksi vastaanotin (kotiteatteri).
Tarkista, onko Anynet+-laitteen virtajohto kytketty oikein.
Tarkista Anynet+-laitteen video-/audio-/HDMI-kaapelien kytkennät.
Tarkista, onko Anynet+ (HDMI-CEC) asetettu tilaan Käytössä Anynet+-asetusvalikossa.
Tarkista, onko television kaukosäädin TV-tilassa.
Tarkista, onko se Anynet+-kaukosäädin.
Anynet+ ei toimi tietyissä tilanteissa. (Kanavahaku, Media Play (USB) tai Plug & Play (alkuasetukset) jne.)
Kun kytket tai irrotat HDMI-kaapelin, hae laitteet uudelleen tai sammuta ja käynnistä televisio uudelleen.
Tarkista, että Anynet+-laitteen Anynet+-toiminto on käytössä.
Tarkista, että Anynet+-laite on kunnolla kytketty televisioon ja että Anynet+-asetusvalikon kohta
Anynet+ (HDMI-CEC) on asetettu tilaan Käytössä.
Tuo Anynet+-valikko näkyviin painamalla TOOLS-painiketta ja valitse haluamasi valikko.
Valitse Anynet+-valikosta Näytä TV.
Paina kaukosäätimen SOURCE-painiketta ja valitse joku muu kuin Anynet+-laite.
Vaihda television tilaa painamalla
sisäänrakennetulla virittimellä varustettu Anynet+-laite ei ole kytkettynä televisioon.)
Kaukosäädintä ei voi käyttää katselutilaan siirryttäessä tai Anynet+-järjestelmän asetuksia määritettäessä.
Kaukosäätimen käyttö on mahdollista heti, kun asetukset on määritetty tai kun on siirrytty katselutilaan.
Toistotoiminto ei ole käytettävissä, kun Plug & Play (alkuasetukset) on käynnissä.
Tarkista, onko kytketty laite Anynet+-yhteensopiva.
Tarkista, onko HDMI-kaapeli kytketty kunnolla.
Tarkista, onko Anynet+ (HDMI-CEC) asetettu tilaan Käytössä Anynet+-asetusvalikossa.
Hae Anynet+-laitteita uudelleen.
Voit kytkeä Anynet+-laitteen vain HDMI-kaapelilla. Jotkin HDMI-kaapelit eivät välttämättä tue Anynet+-
toimintoja.
Jos laitehaku keskeytyy tavallisesta poikkeavalla tavalla, esim. HDMI-kaapelin tai virtajohdon irtoamiseen tai
sähkökatkokseen, toista haku.
Tarkista, että tallentavan laitteen antennin liitin on kytketty kunnolla.
Kytke vastaanotin televisioon optisella kaapelilla.
P
>/< ja PRE-CH. (Huom. kanavapainike toimii vain silloin, kun
31
Suomi

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: