Download  Print this page

Advertisement

Avancerede funktioner
Indstillingsmenu til afspilning af videoer / musik / fotos
Tryk på knappen
TOOLS
Kategori
Du kan flytte den anden fil med det samme.
Titel
Gentag-tilstand
Du kan afspille film- og musikfiler igen og igen.
Billedstørrelse
Du kan justere billedstørrelsen efter ønske.
Billedindstilling
Du kan justere billedindstillingen. (s. 14, 15, 16)
Lydindstilling
Du kan justere lydindstillingen. (s. 16, 17, 18)
Undertekstindstilling
Du kan afspille videoen med undertekster. Denne funktion fungerer kun, hvis underteksterne
har samme filnavn som videofilen.
Stop slideshow /
Du kan starte eller stoppe et diasshow.
Start diasshow
Diasshowhastighed
Du kan vælge diasshowhastigheden under diasshowet.
Du kan indstille og vælge baggrundsmusik, når du ser et diasshow.
Baggrundsmusik
Zoom
Du kan zoome billeder ind i tilstanden fuld skærm.
Roter
Du kan rotere billeder i tilstanden fuld skærm.
Du kan få vist detaljerede informationer om den fil, der afspilles.
Information
Indstill.
Brug af menuen Indstill.
■ Hjælp til vedr. filmafsp. (Genoptag afspilning) (Til / Fra): Vælges for at vises hjælp-pop-up-meddelelsen til vedvarende
filmafspilning.
■ Få DivX® VOD-registreringskoden: Viser den registreringskode, der er godkendt til tv'et. Hvis du besøger DivX-websitet
og registrerer registreringskoden med en personlig konto, kan du downloade VOD-registreringsfilen. Hvis du afspiller VOD-
registreringen med Media Play, udføres registreringen.
For flere informationer om DivX® VOD kan du besøge "www.DivX.com".
■ Få DivX® VOD-deaktiveringskoden: Når DivX® VOD ikke er registreret, vises registreringsdeaktiveringskoden. Hvis du
udfører denne funktion, når DivX® VOD er registreret, deaktiveres den aktuelle DivX® VOD-registrering.
■ Information: Vælges for at få vist information om den tilsluttede enhed.
28
Dansk
under afspilning af en fil.
Handlinger
Videoer
Musik
Billeder
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: