Download  Print this page

Advertisement

Avanserte funksjoner
Bruke en HDMI/DVI-kabel
Skjermmoduser (D-Sub- og HDMI/DVI-inngang)
Optimal oppløsning
y PS42C435: 1024 X 768 @ 60 Hz
y PS50C435: 1360 X 768 @ 60 Hz
Modus
Oppløsning
640 x 350
IBM
720 x 400
640 x 480
MAC
832 x 624
720 x 576
VESA CVT
1280 x 720
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
VESA DMT
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1360 x 768
1280 x 720
VESA GTF
MERK
x
Når du bruker en HDMI/DVI-kabeltilkobling, må du bruke kontakten HDMI IN 1(DVI).
x
Linjesprangmodus støttes ikke.
x
Det kan hende at systemet ikke fungerer normalt hvis du velger et videoformat som ikke er standard.
x
Separat og sammensatt modus støttes. SOG (Sync On Green) støttes ikke.
22
Norsk
Koble til en PC
Horisontal
Vertikal
frekvens (kHz)
frekvens (Hz)
31,469
70,086
31,469
70,087
35,000
66,667
49,726
74,551
35,910
59,950
56,456
74,777
31,469
59,940
37,500
75,000
37,861
72,809
37,879
60,317
46,875
75,000
48,077
72,188
48,363
60,004
56,476
70,069
60,023
75,029
45,000
60,000
47,712
60,015
52,500
70,000
Klokkefrekvens
Synk.polaritet
for piksler
(H/V)
(MHz)
25,175
+/-
28,322
-/+
30,240
-/-
57,284
-/-
32,750
-/+
95,750
-/+
25,175
-/-
31,500
-/-
31,500
-/-
40,000
+/+
49,500
+/+
50,000
+/+
65,000
-/-
75,000
-/-
78,750
+/+
74,250
+/+
85,500
+/+
89,040
-/+
DVI OUT
AUDIO OUT
PS42C435
PS50C435
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: