Download  Print this page

Advertisement

Siffror och bilder i den här bruksanvisningen är endast för referens och kan skilja sig från den verkliga produkten.
Produktdesign och -specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
1. Funktionalitet som är relaterat till Digital TV(DVB) är endast tillgängligt i länder/områden där DVB-T (MPEG2 och MPEG4 AVC) digitala signaler sänds
eller där du har åtkomst till en kompatibel DVB-C(MPEG2 och MPEG4 AAC) kabel-TV-tjänst. Kontakta din lokala återförsäljare angående möjligheten
att ta emot DVB-T- och DVB-C-signal.
2. DVB-T är DVB EU-konsortiumstandard för sändningen av digital, satellit-tv och DVB-C är sändning av TV via kabel. Vissa differentierade funktioner
som EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) etc. är inte inkluderade i den här specifikationen. De fungerar inte just nu.
3. Även om den här TV:n uppfyller de senaste standarder för DVB-T och DVB-C [augusti, 2008] kan inte framtida kompatibilitet med DVB-T digital
markbunden sändning och DVB-C digitalkabelsändning garanteras.
4. Beroende på vilket land/område som TV:n används i kan vissa kabel-tv-leverantörer ta extra avgifter för en sådan tjänst och du kanske måste ingå ett
avtal med företaget.
5. Vissa digital-TV-funktioner kanske inte är tillgängliga i vissa länder eller regioner och DVB-C kanske inte fungerar som de ska med alla kabel-tv-
leverantörer.
6. För ytterligare information, kontakta ditt lokala kundcenter för Samsung.
TV:ns mottagningskvalitet kan variera beroende på olika sändningssätt i olika länder. Kontrollera TV:ns prestanda hos din lokala SAMSUNG-
auktoriserade återförsäljare eller hos Samsungs kundcenter för att se om den kan förbättras genom att omkonfigurera TV-inställningarna.
Bilden på skärmen behålls
Visa inte en stillbild (från t.ex. ett videospel, eller när du ansluter en dator till den här plasmabildskärmen) på plasmabildskärmen i mer än 2 timmar,
eftersom detta kan medföra att bilden på skärmen behålls. Att bilden på skärmen behålls kallas även "bildskärmsbränning". Du kan undvika att bilden
ligger kvar genom att minska på ljusstyrkan och kontrasten på bildskärmen när du visar stillbilder.
Värme ovanpå plasmaskärmen
Observera att produktens ovandel kan bli varm efter långvarig användning, eftersom värmen passerar genom den övre ventilen i skärmen. Detta är
helt normalt och beror inte på något fel på produkten. Barn ska dock inte röra vid produktens ovansida.
Det hörs ett "sprucket" ljud från produkten
Ett 'sprucket' ljud kan uppstå om produkten dras ihop eller vidgas något beroende på exempelvis temperaturväxlingar eller ändrar luftfuktighet. Det
här är normalt och beror inte på något fel på produkten.
Defekta celler
Plasmaskärmen består av en panel med 2,360,000 (HD-level) till 6,221,000(FHD-level) pixlar, vilket kräver en väl utvecklad teknik. Det kan dock finnas
några få mörka eller ljusa pixlar på skärmen. Dessa pixlar har ingen inverkan på produktens prestanda.
Undvik att använda TV:n i temperaturer som understiger 5°C
E n stillbild som visas för länge på skärmen kan orsaka permanenta skador på plasmaskärmen.
Användning av plasma-TV:n i 4:3-format under en längre tid kan lämna spår av kanterna till vänster, höger och mitt på skärmen,
vilket orsakas av skillnaden i ljusstrålning i skärmen. Om du spelar en DVD eller ett spel kan det orsaka liknande effekter på skärmen.
Skador som orsakas av det som beskrivs ovan täcks inte av garantin.
Efterbilder på skärmen.
Visning av stillbilder från tv-spel och datorer längre stunder kan skapa delvisa efterbilder.
För att förhindra detta ska du minska på "ljusstyrka" och "kontrast" vid visning av stillbilder under längre tid.
Garanti
Garantin täcker inga skador som orsakas av att bilden behålls.
Bildskärmsbränning täcks inte av garantin.
2
Svenska
Digital-TV-meddelande
Användaranvisningar

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: