Download  Print this page

Advertisement

Lisäominaisuudet
Muita rajoituksia
HUOMAUTUS
x
Jos jonkin koodekin sisällön kanssa on ongelmia, koodekkia ei tueta.
x
Jos tallennusmuodon tiedot ovat väärin ja tiedostossa on virhe, tallennusmuotoa ei voi toistaa oikein.
x
Ääni tai kuva ei välttämättä toimi, jos sisällön vakiobittinopeus tai -kuvanopeus on suurempi kuin yllä olevassa
taulukossa mainittu fps-kuvanopeus.
x
Jos indeksitaulukossa on virhe, haku- eli siirtymistoimintoa ei tueta.
Tuetaan: H.264, tasolle 4.1 asti.
Ei tueta: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ja AVCHD.
GMC:tä ei tueta.
H.263:a ei tueta.
Elokuvan toistaminen keskeytyksettä (Jatka toistoa)
Jos poistut videoiden toistotoiminnosta, voit jatkaa toistoa myöhemmin keskeytyskohdasta.
1. Valitse ◄- tai ►-painikkeella tiedostoluettelosta se
elokuvatiedosto, jota haluat toistaa keskeytyksettä.
2. Paina � (Toista) / ENTERE-painiketta.
3. Valitse sinisellä painikkeella Jatkuva (Jatka toistoa). Elokuvan
toistaminen jatkuu siitä kohdasta, jossa se aiemmin keskeytettiin.
Sininen painike on käytettävissä, kun toistoa jatketaan.
Jos Jatkuvan toiston muistut. -toiminto on Asetukset-
valikossa tilassa Käytössä, kuvaruutuun ilmestyy viesti,
kun elokuvatiedoston toistoa jatketaan.
Musiikki
Musiikin toistaminen
1. Valitse ◄- tai ►-painikkeella Musiikki-valikko ja paina sen
jälkeen Media Play -valikossa ENTERE -painiketta.
2. Valitse haluamasi tiedosto tiedostoluettelosta
◄/►/▲/▼-painikkeella.
3. Paina ENTERE -painiketta tai � (Toista) -painiketta.
– Voit tehdä hakuja musiikin toiston aikana käyttämällä
◄- ja ►-painikkeita.
- (REW) ja µ- (FF) painikkeet eivät toimi toiston aikana.
– �
Tässä näkyvät vain MP3- ja PCM-päätteiset tiedostot. Muulla
päätteellä varustettuja tiedostoja ei näytetä, vaikka ne olisi
tallennettu samalle USB-laitteelle.
Jos ääni kuulostaa MP3-tiedostojen toiston aikana oudolta,
säädä kohtaa Taajuuskorjain Ääni-valikossa. (Ylimoduloitu
MP3-tiedosto saattaa aiheuttaa ääniongelmia.)
26
Suomi
Videodekooderi
Äänidekooderi
Tuetaan: WMA 7, 8, 9, STD
WMA 9 PRO ei tue yli kaksikanavaista monikanavaääntä eikä
häviötöntä ääntä.
WMA:n näytteenottotaajuutta 22 050 Hz mono ei tueta.
00:04:03 / 00:07:38
Movie 01.avi
Jatkuva
Resumes playing from the last viewed
scene. (Jatkaa viime koht.)
Jatkuva E Tauko L Siirry T Työkalut R Palaa
SUM
I Love You
Jhon
1st Album
Pop
2010
4.2MB
01:10 / 04:02
SUM
1/1
Soittol.
3/15
I Love you
Jhon
Music 1
No Singer
Music 2
No Singer
Music 3
No Singer
Music 4
No Singer
Music 5
No Singer
E Tauko L Siirry T Työkalut R Palaa

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: