Download  Print this page

Advertisement

Dialogskärpa (Av / På)
(endast standardljudläge)
Med den här funktionen kan du öka intensiteten på en röst
i förhållande till bakgrundsmusik eller ljudeffekter så att
dialogen hörs bättre.
Ljudspråk
t
(endast digitala kanaler)
Ändra standardinställning för ljudspråk.
Det tillgängliga språket kan skilja sig beroende på
sändning.
Ljudformat
(endast digitala kanaler)
När ljudet sänds ut från både huvudhögtalaren och
ljudmottagaren kan det uppstå ett eko på grund
av dekoderhastigheten mellan huvudhögtalare och
ljudmottagare. I så fall ska du använda funktionen TV-
högtalare.
Alternativet Ljudformat kan skilja sig beroende
på sändning. 5.1-kanals Dolby digitalljud är endast
tillgängligt vid anslutning till en extern högtalare med en
optisk kabel.
Ljudbeskrivning
(inte tillgänglig på alla platser)
(endast digitala kanaler)
Funktionen hanterar ljudströmmen för
(Ljudbeskrivning) AD när den skickas med
huvudljudet från avsändaren.
■ Ljudbeskrivning (Av / På): Slår av och på
funktionen för ljudbeskrivning.
■ Volym: Ändra volymen för ljudbeskrivning.
Autovolym (Av / Normal / Natt)
För equalize av volymnivå på respektive kanal, ställ in som
Normal.
■ Natt: Det här läget ger en förbättrad ljudupplevelse
jämfört med läget Normal och ger nästan inget oljud.
Det är användbart på natten.
Välj högtalare (Extern högtalare / TV-högtalare)
Ett eko kan uppstå på grund av annan avkodningshastighet
mellan huvudhögtalaren och ljudmottagaren. I så fall ska du
ställa in TV:n till Extern högtalare.
Om Välj högtalare är inställt på Extern högtalare är
inte volymknapparna och MUTE-knappen aktiverad,
och ljudinställningarna är begränsade.
När Valj hogtalare är inställt på Extern hogtalare.
x
TV-högtalare: Av, Extern högtalare: På
När Välj högtalare är inställt på TV-högtalare.
x
TV-högtalare: På, Extern högtalare: På
Om det inte finns någon videosignal kommer båda
högtalarna att vara tysta.
Extra inställning
(endast digitala kanaler)
■ DTV-ljudnivå (MPEG / HE-AAC): Med den här
funktionen kan du minska skillnaderna för en röstsignal
(där en av signalerna tas emot under en digital TV-
sändning) till önskad nivå.
Beroende på typ av sändningssignal kan MPEG /
HE-AAC justeras mellan -10dB och 0dB.
Ändra i intervallet 0 och -10 för att öka eller minska
volymen.
■ SPDIF-utmatning: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace)
används för att ge digitalt ljud, minska störningar till
högtalare och olika digitala enheter som exempelvis en
AD
DVD-spelare.
Ljudformat: Under mottagning av en digital TV-sändning
kan du välja digitalt ljudformat (SPDIF) bland alternativen
PCM eller Dolby Digital.
Genom att ansluta 5.1-kanals högtalare i en Dolby
Digital-inställning kan du maximera den interaktiva
3D-ljudupplevelsen.
Ljudfördröjning: Justera skillnader mellan ljud och bild
när du tittar på TV eller video och lyssnar på digitalt ljud
via en extern enhet som exempelvis en AV-mottagare
(0ms ~ 250ms).
17
Svenska

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: