Download  Print this page

Advertisement

Övrig information
A
Ändra namn
Ändra PIN
Ansluta till en dator
Ansluta till en ljudenhet
Antenn
Använda favoritkanaler
Använda kanalvy
Använda schemavy
Anynet+
Automatisk volym
B
Bakgrundsmusik
Balans V/H:
Batterier
BIB (Bild i bild)
Bildspel
Bildstorlek
C
Component
D
DIGITAL AUDIO OUT
DivX® VOD
Dynamisk
Dynamisk kontrast
E
Ekosensor
Energispar
EPG
(Electronic Programme Guide)
Equalizer
Extern högtalare
F
Färgton
Fäste
Felsökning
Filmläge
Fininst.
40
Svenska
Fjärrkontroll
10
Förstärk:
19
Foton
22
Frekvens
9
12
G
12
11
Grundvy
11
29
H
17
HDMI
Hemmabio
Hudfärg
28
16
I
6
Installationsområde
20
Källista
27
Kanalhantering
15, 28
Kanalmeny
Klocka
8
L
Läget Endast RGB
Lås
9, 29
Licens
28
Ljusstyrka
14
15
M
Markera alla
Media Play
14
Melodi
14
Menytransparens
Mina kanaler
11
Mottagare
16
Musik
17
N
Navigera
15
Nu & Nästa-guide
33
35
O
16
Optimal upplösning
14
Index
6
16
27
13
27
8, 29
9, 29
15
39
10
11
12
18
15
13
39
14
13
23
20
20
12
31
26
10
11
22
P
Plug & Play
Programuppgradering
R
Redigera kanaler
Rotera
S
Signalinformation
Självdiagnos
Skärpa
Sovtimer
Specifikationer
Spelar in
Språk
Standbyläge
Strömindikator
Svärtningsnivå
Symbol
T
Timer
Titel
TV-högtalare
U
Undertext
Upprepningsläge
USB-enhet
V
Väggmontering
Välj högtalare
Varm
Verktyg
Videobandspelare
Videoformat
Videor
Virtual Surround
Vitbalans
Volym
7
21
13
28
20
20
14
18
38
30
19
5
5
15
3
18
27
17
19
28
21, 23
33
17
15
3
8
25
25
16
15
5

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: