Download  Print this page

Advertisement

Avancerede funktioner
Andre begrænsninger
BEMÆRK
x
Hvis der et problemer med indholdet i en codec, understøttes codec'en ikke.
x
Hvis informationer om en container er forkert, og der er fejl i filen, kan containeren ikke afspille filen korrekt.
x
Lyd eller video fungerer måske ikke, hvis indholdet har en standardbithastighed/billedhastighed over de
kompatible billeder/sek., der er nævnt i tabellen herover.
x
Hvis der er fejl i indekstabellen, understøttes funktionen Søgning (Spring) ikke.
Understøtter op til H.264, Level 4.1
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 og AVCHD
understøttes ikke.
GMC understøttes ikke.
H.263 understøttes ikke.
Kontinuerlig afspilning af filmfil (Genoptag afspilning)
Hvis du afslutter videoafspilningsfunktionen, kan du senere afspille fra det sted, hvor den blev stoppet.
1. Vælg den ønskede filmfil, der skal afspilles kontinuerligt, ved at
trykke på knappen ◄ eller ► i fillisteområdet.
2. Tryk på knappen � (Afspil) / ENTERE.
3. Vælg Afs kont (Genoptag afspilning) ved at trykke på den blå
knap. Filmen starter det sted, hvor den blev stoppet.
Den blå knap er tilgængelig, når afspilningen genoptages.
Hvis funktionen Hjælp til vedr. filmafsp. er indstillet til Til
i menuen Indstill., vises en pop-up-meddelelse, når du
genoptager afspilningen af en filmfil.
Musik
Afspilning af musik
1. Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge Musik, og tryk derefter
på knappen ENTERE i menuen Media Play.
2. Tryk på knappen ◄/►/▲/▼ for at vælge den ønskede fil på
fillisten
3. Tryk på knappen ENTERE eller � (Afspil).
– Under afspilning af musik kan du søge med knapperne
◄ og ►.
– Knapperne
(REW) og µ (FF) fungerer ikke under
afspilning.
Viser kun filer med filtypenavnet MP3 og PCM. Filer med andre
filtypenavne vises ikke, heller ikke selvom de er gemt på den
samme USB-enhed.
Hvis lyden er mærkelig under afspilningen af MP3-filer, skal du
justere Equalizer i menuen Lyd. (En overmoduleret MP3-fil kan
være skyld i lydproblemet).
26
Dansk
Videodekoder
Lyddekoder
Understøtter op til WMA 7, 8, 9, STD
WMA 9 PRO understøtter multikanals lyd med undtagelse af 2
kanals lyd eller tabsfri lyd.
WMA samplingshastighed på 22.050 Hz mono understøttes ikke.
00:04:03 / 00:07:38
Movie 01.avi
Afs kont
Genoptager afspilning fra den sidst
viste scene.
Afs kont E Pause L Spring T Værktøjer R Retur
SUM
I Love You
Jhon
1st Album
Pop
2010
4.2MB
01:10 / 04:02
SUM
1/1
Afsp.liste
3/15
I Love you
Jhon
Music 1
No Singer
Music 2
No Singer
Music 3
No Singer
Music 4
No Singer
Music 5
No Singer
E Pause L Spring T Værktøjer R Retur

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: